fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

บริการของ thethinkwise ไม่เพียงแต่เป็น ที่ปรึกษาโรงแรม แต่จะทำงานร่วมกับเจ้าของโรงแรมในลักษณะการโค้ช (Coaching and Mentoring) คือการแนะนำและสอนวิธีการทำงานให้กับเจ้าของโครงการหรือทีมงานที่ได้รับมอบหมายในแบบ “ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง” เพื่อให้สามารถ “ลงมือทำงาน” ได้จริง

ตอบโจทย์ทุกช่วงเวลาในการทำธุรกิจโรงแรม

สำหรับโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือเพิ่งเริ่มโครงการ

การออกแบบแนวคิดหลักของโครงการที่สามารถนำไปขายได้จริง (Conceptual Design for Marketing)

การทำโครงการที่ดีควรเริ่มจากการวางคอนเซ็ปต์ของโครงการที่ชัดเจนและแสดงตัวตนที่โดดเด่นน่าสนใจและชวนให้ติดตาม ซึ่งในที่นี้จะรวมไปถึงการออกแบบการให้บริการในภาพรวมเพื่อให้สอดคล้องกันตั้งแต่สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในและการให้บริการ 

การวางแนวคิดหลักของโครงการนี้จะสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชั่วอายุของโครงการ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาในส่วนของการสร้างแบรนด์ของโรงแรมได้ด้วยเช่นกัน

การเตรียมทีมงานและสถานที่ให้พร้อมเปิดให้บริการ (Pre-opening Setup)

การเตรียมทีมงานและวางระบบการทำงานของโรงแรมที่พักทั้งหมดเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วและต้องการปรับปรุงระบบการทำงานให้กระชับและรัดกุมมากขึ้นก็สามารถขอคำปรึกษาได้เช่นกัน

การวางระบบการตลาดและการขาย (Sales and Marketing Setup)

การวางแผนระยะยาว ระยะกลางและระยะสั้นสำหรับโรงแรมที่กำลังเตรียมเปิดให้บริการเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะทำให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางที่ชัดเจน  ขอบเขตของงานจะมีตั้งแต่การจัดทำแผนการตลาด การวางโครงสร้างการตลาด กลยุทธและแผนกิจกรรมทางการตลาดและการขาย การตั้งโครงสร้างราคาให้เหมาะสมกับแต่ละตลาด ไปจนถึงการวางแผนประชาสัมพันธ์และนำเสนอโปรโมชั่นในช่วงเวลาต่างๆ

สำหรับโครงการที่เพิ่งเปิดให้บริการ หรือเปิดให้บริการมานานแล้ว

 สำหรับโรงแรมที่เปิดให้บริการเป็นเวลานาน การ บริการให้คำปรึกษา จะเน้นในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อให้เจ้าของธุรกิจ บริหารโรงแรมให้เป็น

การสร้างแบรนด์ หรือการปรับแบรนด์ให้มีชีวิตชีวามากขึ้น (Branding & Brand Refreshing) หลายโครงการเปิดให้บริการโดยที่ยังไม่มีการสร้างตัวตนที่ชัดเจน จึงขาดความโดดเด่นในการทำการตลาดและสร้างการรับรู้กับลูกค้า ดังนั้น การสร้างแบรนด์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ  การสร้างแบรนด์ ไม่ใช่เพียงการพัฒนาตราสัญญลักษณ์ หรือรูปแบบตัวหนังสือที่ใช้ หรือสีสันของสื่อต่างๆ หากรวมไปถึงการสร้างแบรนด์ของการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจและสร้างการจดจำที่ดีให้กับลูกค้า

 

การปรับปรุงกลยุทธการตลาดและการขาย (Sales & Marketing Strategy Development) ปัญหาด้านการตลาดและการขายเป็นปัญหาหลักของทุกโครงการ ดังนั้น การพัฒนาแผนและวางกลยุทธด้านการตลาดและการขายจึงเป็นสิ่งจำเป็น หากคุณคิดว่า แผนของคุณยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ สามารถขอคำปรึกษาเพื่อสร้างแผนและวางกลยุทธที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงได้

.

อยากทำโรงแรม ควรตรวจสอบข้อกฎหมายและกฎระเบียบอะไรบ้าง

การทำธุรกิจโรงแรมจัดเป็นการทำธุรกิจเฉพาะประเภทหนึ่งเพราะมีกฎหมายเฉพาะในการกำกับดูแล และผู้ประกอบการต้องมี “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม” ดังนั้นตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ ไปจนถึงขั้นตอนการดำเนินการ จึงมีกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมากมาย

เราได้รวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องฉบับย่อพร้อมลิงก์ไปยังเส้นทางเพื่อดาวน์โหลดข้อกฎหมายมาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับทุกท่านแล้ว