fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

ข่าวจาก skift.com ล่าสุดรายงานว่า TripAdvisor ประมาณการรายได้จาก E+D หรือ Experience and Dining จะเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักในปี 2020 นั่นแปลว่าบนแพลตฟอร์มของ TripAdvisor จะไม่เป็นเพียงช่องทางให้นักท่องเที่ยวใช้เปรียบเทียบและค้นหาที่พักแต่เพียงอย่างเดียว หลังจากที่เข้าซื้อกิจการ Viator ซึ่งเป็นผู้ให้บริการท่องเที่ยวระยะสั้นในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ

นั่นแปลว่า…

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวและจุดที่น่าสนใจของแต่ละเมืองผ่านผู้นำเที่ยวในท้องถิ่นนั้นๆเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน รวมถึงการสรรหาอาหารที่อร่อยในพื้นที่ด้วยเช่นกัน

สิ่งที่เราน่าจะเร่งทำคือการที่เราจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยว

– เข้าถึงเราให้รวดเร็วและสะดวกสบาย

– แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์และสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจ

– ได้ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ ทันสมัย

– สามารถเลือกกิจกรรมได้หลากหลายตอบโจทย์ไลฟสไตล์ที่หลากหลายมากขึ้น

– ระบบการจองที่ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจตั้งแต่เริ่มค้นหาไปจนถึงการชำระเงิน

#ท่องเที่ยว #ประสบการ์ณการท่องเที่ยว #พฤติกรรมนักท่องเที่ยว #thethinkwise #hotelconsulting #brandingforhotel

ข่าวจาก skift.com ล่าสุดรายงานว่า TripAdvisor ประมาณการรายได้จาก E+D หรือ Experience and Dining จะเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักในปี 2020 นั่นแปลว่าบนแพลตฟอร์มของ TripAdvisor จะไม่เป็นเพียงช่องทางให้นักท่องเที่ยวใช้เปรียบเทียบและค้นหาที่พักแต่เพียงอย่างเดียว หลังจากที่เข้าซื้อกิจการ Viator ซึ่งเป็นผู้ให้บริการท่องเที่ยวระยะสั้นในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ

นั่นแปลว่า…

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวและจุดที่น่าสนใจของแต่ละเมืองผ่านผู้นำเที่ยวในท้องถิ่นนั้นๆเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน รวมถึงการสรรหาอาหารที่อร่อยในพื้นที่ด้วยเช่นกัน

สิ่งที่เราน่าจะเร่งทำคือการที่เราจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยว

– เข้าถึงเราให้รวดเร็วและสะดวกสบาย

– แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์และสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจ

– ได้ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ ทันสมัย

– สามารถเลือกกิจกรรมได้หลากหลายตอบโจทย์ไลฟสไตล์ที่หลากหลายมากขึ้น

– ระบบการจองที่ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจตั้งแต่เริ่มค้นหาไปจนถึงการชำระเงิน

#ท่องเที่ยว #ประสบการ์ณการท่องเที่ยว #พฤติกรรมนักท่องเที่ยว #thethinkwise #hotelconsulting #brandingforhotel

ข่าวจาก skift.com ล่าสุดรายงานว่า TripAdvisor ประมาณการรายได้จาก E+D หรือ Experience and Dining จะเป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักในปี 2020 นั่นแปลว่าบนแพลตฟอร์มของ TripAdvisor จะไม่เป็นเพียงช่องทางให้นักท่องเที่ยวใช้เปรียบเทียบและค้นหาที่พักแต่เพียงอย่างเดียว หลังจากที่เข้าซื้อกิจการ Viator ซึ่งเป็นผู้ให้บริการท่องเที่ยวระยะสั้นในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ

นั่นแปลว่า…

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวและจุดที่น่าสนใจของแต่ละเมืองผ่านผู้นำเที่ยวในท้องถิ่นนั้นๆเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน รวมถึงการสรรหาอาหารที่อร่อยในพื้นที่ด้วยเช่นกัน

สิ่งที่เราน่าจะเร่งทำคือการที่เราจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยว

– เข้าถึงเราให้รวดเร็วและสะดวกสบาย

– แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์และสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจ

– ได้ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ ทันสมัย

– สามารถเลือกกิจกรรมได้หลากหลายตอบโจทย์ไลฟสไตล์ที่หลากหลายมากขึ้น

– ระบบการจองที่ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจตั้งแต่เริ่มค้นหาไปจนถึงการชำระเงิน

#ท่องเที่ยว #ประสบการ์ณการท่องเที่ยว #พฤติกรรมนักท่องเที่ยว #thethinkwise #hotelconsulting #brandingforhotel