fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

โรงแรมกับการเริ่มนับใหม่

วันที่เขียนบทความนี้เหลืออีก 1 สัปดาห์จะสิ้นปี 2563 คงไม่ต้องนั่งไล่เรียงเหตุการณ์ที่เราได้ประสพกันในปีนี้ว่าธุรกิจโรงแรม และพลเมืองทั่วโลกต้องพบกับอะไรกันบ้างนะคะ ทุกคนรับรู้ทุกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับโควิด-19 และผลกระทบต่อเราทุกคน เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของทุกคนให้หันมาให้ความสำคัญกับสุขอนามัยพื้นฐานในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น และที่สำคัญคือทำให้เราเรียนรู้และเข้าใจคำว่า “ความไม่แน่นอน” มากขึ้น

โจทย์ของธุรกิจท่องเที่ยวในปีต่อไปซึ่งแน่นอนว่าโรงแรมที่พักเป็นกลไกและห่วงโซ่ที่สำคัญห่วงหนึ่งในระบบธุรกิจนั้นจะหมุนไปอย่างไร หมุนไปด้วยความเร็วเท่าไหร่ และหมุนไปในทิศทางไหน เรามาพิจารณากันเป็นข้อ ๆ ไปด้วยกันค่ะ

1. พร้อมตลอดเวลา

คำว่า “พร้อมตลอดเวลา” หมายถึงความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจ ไม่ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาหรือรูปแบบการทำงานที่ผ่านในอดีตหรือที่เคยทำในอดีต แต่พร้อมที่จะปรับใหม่ เรียนรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา

ถึงแม้ธุรกิจโรงแรมที่พักนั้นเงินลงทุนส่วนใหญ่ตกลงไปสู่ฝั่งสินทรัพย์ได้แก่สิ่งปลูกสร้าง ที่บางแห่งก็มาจากการก่อหนี้เพื่อสร้างสินทรัพย์นั้นขึ้นมาในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป แต่ภายใต้สินทรัพย์ และทรัพย์สินของเรานั้นก็ย่อมสามารถนำมาพัฒนาให้ก่อให้เกิดรายได้ได้ต่อไป จะมากหรือน้อยเป็นอีกประเด็น

2. การตั้งเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายที่ไม่มีวันเหมือนเดิมแต่จะเป็นเป้าหมายระยะสั้นมากขึ้นไปจนถึงระยะกลางที่พร้อมปรับเปลี่ยนซึ่งแต่ละโรงแรมก็มีเป้าหมายต่างกันเพราะทรัพยากรแตกต่างกัน

เป้าหมายของโรงแรมคงไม่ใช่การตั้งเป้าประจำปีอย่างที่ผ่านมา แต่ควรกลับมาตั้งเป้าบน “ตัวเลขที่ยอมรับได้” ภายใต้ข้อจำกัดของตลาดที่เล็กลงและจำนวนลูกค้าที่ยังมีกำลังซื้อลดลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

ทบทวนเป้าหมายของโรงแรมให้ชัดอีกครั้ง

3. บริหารการเงิน

เงินทุนหมุนเวียนที่จะไปต่อในปีหน้าเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ เงินหมุนเวียนในแต่ละเดือนเท่าไหร่ภายใต้กำลังคน ทีมงานและทรัพยากรที่มีอยู่

หากไม่เพียงพอจะมีแหล่งเงินทุนสำรองจากไหน และหากมีภาระการเงินอยู่แล้วจะลดภาระลดได้อย่างไร สถาบันการเงินที่ใช้บริการอยู่มีทางเลือกอะไรให้เราบ้าง ควรเข้าเจรจาในรายละเอียดให้ได้ข้อสรุปไม่ใช่หารือแค่ในแนวทางกว้างๆแต่ควรจะกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนพร้อมมาตรการในการติดตามผลเป็นระยะ

การก่อหนี้เพิ่มมาทบกับหนี้เดิมนั้นขอให้พิจารณาสถานะทางการเงินของธุรกิจให้ดี ใครที่มีธุรกิจหลักประเภทอื่นและใช้รายได้จากธุรกิจมาหล่อเลี้ยงธุรกิจโรงแรมก็ยิ่งควรพิจารณาถึงโอกาสในการสร้างรายได้ในปีต่อไปของธุรกิจนั้นด้วยเพื่อที่จะได้มองภาพกระแสเงินสดในกลุ่มธุรกิจของคุณทั้งหมด

ถ้าไม่มีเงินทุนสำรอง ไม่สามารถก่อหนี้เพิ่มได้แล้วก็ควรกลับมาที่ตัวเราเอง ทรัพย์สินที่มีอยู่ว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อลดภาระหนี้ที่มีอยู่

4. การตลาด

สำหรับโรงแรมที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัวในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา หมายถึงโรงแรมที่มีอัตราการเข้าพักอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทั้งวันธรรมดาและวันหยุดนั้น การเดินหน้าต่อควรระมัดระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละเดือนจะมีเพียงพอต่อไปในอนาคต 6-8 เดือน

การระมัดระวังค่าใช้จ่ายยังหมายถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การลดความล่าช้าในการทำงาน การลดข้อผิดพลาดในการทำงาน การฝึกพนักงานให้มีทักษะในการทำงานหลายๆด้าน การปรับขั้นตอนการทำงานให้มีมาตรฐานและเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและอัตราการเข้าพักในแต่ละช่วงเวลา

หากสนใจในเรื่อง Lean Management for Hotels สามารถไปอ่านบทความได้ที่นี่ค่ะ

5. ทีมงาน

จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับอัตราการเข้าพักระหว่างวันธรรมดาและวันหยุดใหม่ให้เหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริการลูกค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ซึ่งประเด็นนี้สามารถปรับแก้ได้ที่กระบวนการและขั้นตอนการทำงานได้ทั้งหมด

บางโรงแรมต้องการคงคุณภาพการให้บริการแต่ไม่บริหารจัดการเรื่องกำลังคนทดแทนหรือกำลังเสริมในช่วงวันหยุด ทำให้ลูกค้าผิดหวังกับการให้บริการ เช่นปกติมีบริการเทิร์นดาวน์ในช่วงเย็นถึงหัวค่ำ แต่ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อมีลูกค้ามากขึ้นในช่วงวันหยุดต่อเนื่องไม่สามารถส่งมอบบริการนี้ได้ หรือส่งมอบแบบไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีการเคลียร์ขยะ เติมน้ำดื่ม จัดที่นอน มีแต่การนำเครื่องดื่ม/ขนมมาวางให้เท่านั้น เป็นต้น

6. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

เรายังคงต้องอยู่กับโควิด-19ไปอีกนานดังนั้นความเข้มข้นของ กินร้อน ช้อนเราเอง อยู่ห่างกัน สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆยังเป็นมาตรการที่ต้องบังคับใช้กับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานส่วนหน้าหรือพนักงานส่วนหลัง(ทีมสนับสนุน) ก็ตาม

ผู้บริหารควรจัดอุปกรณ์และน้ำยาล้างมือ น้ำยาทำความสะอาดให้เพียงพอสำหรับทุกคนและสำหรับลูกค้า

ทั้งหมดที่ไล่เรียงมาล้วนเป็นสิ่งที่เราหยิบมาตอกย้ำเป็นระยะๆตลอดครึ่งปีที่ผ่านมา ดังนั้นไม่ใช่ประเด็นใหม่อะไรเพียงแต่เราต้องเพิ่มความละเอียดไปในแต่ละขั้นตอนมากขึ้นนะคะ

ขอให้ทุกท่านใช้เวลาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในช่วงสิ้นปีที่กำลังมาถึงและตีอเนื่องไปถึงปีใหม่นะคะ