fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

ผู้นำ แบบไหนที่คุณต้องการ
คุณเป็นผู้นำแบบไหน ?

คุณเป็นผู้นำแบบไหน ?

อยากเป็นแบบไหน และที่สำคัญคือ คุณเข้าใจ หรือให้ความหมายของคำว่า “การเป็นผู้นำ” อย่างไร ?

คุณสมบัติของ ผู้นำ ที่ดีควรเป็นอย่างไร ?

เรื่องนี้มีการให้ความหมายกันมากมาย ยิ่งตามหลักสูตรการเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ก็มักจะมีเนื้อหาเหล่านี้เกี่ยวข้อง มีหลากหลายทฤษฎี รวมถึงในเวทีการสัมมนาต่าง ๆ หลายเวที มีคนพูดถึงกันอย่างมากมาย แต่วันนี้สิ่งที่อยากให้ผู้บริหารโรงแรม เจ้าของกิจการโรงแรมที่พักขนาดเล็ก มานั่งพิจารณาในบริบทของแต่ละท่านว่าจริง ๆ แล้วคำว่าการเป็นผู้นำ ภาวะการเป็น ผู้นำ หรือ Leadership ควรจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง

.

.

คุณอาจจะไล่เรียงจากตัวอักษรแต่ละตัวบนคำ “Leadership” ก็ได้ หรือจะเรียงลำดับคุณสมบัติของความเป็นผู้นำในความคิดของคุณว่าจะเหมาะกับธุรกิจของคุณ สภาพแวดล้อมของคุณ หรือจากประสบการณ์ของคุณว่ามีอะไรบ้าง

.

L = Leverage การทำธุรกิจย่อมควบคู่กับการลงทุน แล้วคุณใช้เงินลงทุนจากไหนในการทำธุรกิจ

คำว่า ” Leverage ” ในด้านการลงทุนคือการเพิ่มอำนาจในการลงทุนโดยใช้เงินจากการกู้ยืม แทนที่จะใช้เงินส่วนตัว หรือ การบริหารจัดการเรื่องการลงทุนด้วยการวางสัดส่วนการลงทุนระหว่างการใช้เงินสดหรือทรัพย์สินส่วนตัว กับการกู้ยืมมาเพื่อลงทุนให้เหมาะสม

E = Ethics

คำนี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ คือ “จริยธรรม” การที่ผู้นำมีจริยธรรมในจิตใจ ตระหนักรู้ตัวอยู่ตลอดทุกขณะในการทำงานและการใช้ชีวิต สิ่งเหล่านี้ย่อมแผ่ขยายและแทรกซึมเข้าไปให้ทีมงานเห็นประจักษ์และรับรู้

A = Active

ความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไว เป็นคุณสมบัติที่แสดงความแข็งแกร่งทั้งตัวคุณเอง และจะนำพาให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อไหร่คุณเฉื่อยชา ไม่กระฉับกระเฉง ลูกทีมก็จะเป็นแบบนั้น คำว่ากระฉับกระเฉงไม่ได้แปลว่าคุณต้องใส่ชุดกีฬา ทำอะไรด้วยความเร่งรีบตลอดเวลา หากแต่หมายถึงการมีชีวิตชีวา กระตือรือร้น และกระฉับกระเฉงในการทำงาน

D = Diversify

ทำธุรกิจต้องกระจายความเสี่ยง โรงแรมรีสอร์ทก็เช่นกันคุณจะกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจอย่างไร ในเมื่อการลงทุนทำธุรกิจโรงแรมเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในระยะยาว และมีค่าใช้จ่ายประจำที่มีสัดส่วนสูงหากต้องการวางระดับการให้บริการที่ใส่ใจในรายละเอียดและวางตำแหน่งการตลาดในระดับบน

E = Engage

การเชื่อมโยงและเข้าถึง ทั้งในส่วนตัวคุณเองในฐานะเจ้าของกิจการและพนักงานของคุณ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณ ธุรกิจของคุณกับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ เรื่องนี้อยู่ที่การออกแบบการให้บริการทั้งภายในและภายนอก

R = Reachable

การเข้าถึง และระดับในการเข้าถึงนั้นเป็นเรื่องสำคัญในมุมมองด้านการตลาด การเข้าถึงกลุ่มทั่ว ๆ ไปในจำนวนมหาศาล อาจไม่ได้ผลเท่ากับการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงทางธุรกิจที่มีไลฟ์สไตล์และกำลังซื้อเข้ากับธุรกิจของคุณ

อีกประเด็นของการเข้าถึง เป็นเรื่องความสัมพันธ์ในองค์กรของคุณว่าจะปลูกฝังให้ทีมงานสามารถเข้าถึงหัวหน้างาน และผู้บริหารได้อย่างไร เปิด หรือปิดกั้น หรือแบ่งแยก เมื่อลูกทีมมีปัญหาสามารถวิ่งเข้าปรึกษาได้หรือไม่ หรือปล่อยให้แก้ไขปัญหากันเอง

S = Strength

จุดแข็ง ข้อดี ข้อโดดเด่น ทั้งตัวคุณและธุรกิจของคุณ สมัยก่อนชอบนั่งทำ SWOT Analysis กัน แต่ถ้าทำแล้ว แค่ลงมือทำ ไม่ได้นำมาปรับวางกลยุทธ์ในการทำงานให้สอดคล้องกับจุดเด่น จุดด้อย และโอกาสทางธุรกิจ พร้อมกับระมัดระวังอุปสรรคและหาทางป้องกัน อันนี้ก็คงไม่เกิดประโยชน์

หลายโรงแรมมองว่าการที่มีทำเลติดทะเลเป็นจุดเด่น จุดขาย แต่หากไม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

H = Humble

การอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ได้หมายความเฉพาะผู้น้อยที่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตน

การอ่อนน้อมถ่อมตน หมายถึงการรู้ตัว และมีมารยาทต่อผู้อื่น ส่วนมารยาทที่ดีประกอบด้วยสิ่งใดบ้างนั้น หากนึกไม่ออก ขอให้เริ่มจากว่า “คุณไม่ต้องการให้ใครทำแบบไหนกับคุณ” หรือ “อะไรที่น่ารังเกียจสำหรับคุณ”

I = Initiative

ความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรสิ่งต่าง ๆ เป็นคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่สะท้อนในเรื่องวิสัยทัศน์และมุมมองในเรื่องต่าง ๆ หากคุณเป็นคนที่มีไอเดียมากมาย แต่ไม่เคยริเริ่มที่จะทำ มีแต่ไอเดียที่ “ฟุ้ง” อยู่ในอากาศ ไม่เคยนำมาปฎิบัติจริงสักครั้ง หรือไอเดียที่มีไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง อันนี้เท่ากับการริเร่มสร้างสรรต่าง ๆ ยังต้องใช้เวลาในการปรับแต่เพื่อตกผลึก

P = Positive

ไม่ว่าจะเป็น พลังบวก หรือ การมีมุมมองในทางบวก การคิดบวก ล้วนเป็นสิ่งดี เพราะนั่นเป็นการสะท้อนว่าคุณมองทุกเรื่องในแง่ “โอกาส” เช่น โอกาสในการทำการตลาดใหม่ ๆ โอกาสในการปรับทีมใหม่ ๆ โอกาสในการทดลองการให้บริการใหม่ ๆ ภายใต้ทีมงานที่จำกัด

.

.

ทั้งหมดนี้ สำหรับคุณแล้วอาจจะเป็นตัวอักษรอะไรก็ได้ หรือแม้แต่เป็นคำ ๆ เดียวกัน แต่ความหมายของคำ ๆ นั้นในบริบทความเป็น “ผู้นำ” ของคุณก็อาจแตกต่างกันไปได้เช่นกัน ดังนั้น คุณควรเรียงลำดับความสำคัญ และจัดกลุ่มคุณสมบัติที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

.

.

สำหรับโรงแรมรีสอร์ทแล้ว เวทีที่คุณจะแสดงภาวะความเป็น ผู้นำ ของคุณได้ มีมากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือการทำมอนิ่งบรีฟ (Morning Brief) ในตอนเช้าที่คุณจะแสดงคุณสมบัติความเป็น ผู้นำ ของคุณได้ครบตามตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำว่า Leadership เลยทีเดียว และถ้าใครไม่เคยอ่านหรือฟังบทความที่แนะนำการทำมอนิ่งบรีฟให้เป็น สามารถกดไปอ่าน หรือฟังได้ที่ https://thethinkwise.com/2020/07/19/hotel-tip-howto-morning-brief/