fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

ออกแบบทำธุรกิจโรงแรม กับ Business Model Canvas เจ้าของโรงแรมควรรู้เพราะอะไร

เริ่มต้นทำโรงแรมจากความชอบ ความหลงใหล (Passion) ในเรื่องการออกแบบ การดีไซน์ การจัดวาง อยากทำโรงแรมแบบที่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงเปิดโรงแรม แต่….แต่… ไม่เคยตั้งต้นจากการ ออกแบบธุรกิจโรงแรม หรือเริ่มจากการทำความเข้าใจว่าคุณมีอะไรอยู่ในมือ และจะทำให้สิ่งที่รัก สิ่งที่ชอบ เดินต่อไปโดยไม่ทำให้ “ความสุขกลายเป็นความทุกข์(ในใจ)”

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่จะทำให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจบนกระดาษแผ่นเดียว เน้นการทำความเข้าใจโครงสร้างของธุรกิจ และการสร้างคุณค่าเพื่อส่งมอบให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ไม่จำเป็นว่าทำได้เฉพาะคนที่เริ่มต้นทำโรงแรมเท่านั้น บางครั้ง คนที่ทำโรงแรมมานาน ยังไม่เคยลองวาดภาพการทำธุรกิจของคุณที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร ตอบโจทย์ตลาดหรือเปล่า เพราะมองแต่จุดสำคัญคือบรรทัดสุดท้ายของรายงานกำไร/ขาดทุนในแต่ละเดือนเป็นที่ตั้ง โดยไม่ได้วิเคราะห์เหตุและผลและที่มาที่ไปของตัวเลข

วัตถุประสงค์ในการลงทุนทำโรงแรมของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป บางคนอาจบอกว่า “ผมไม่ต้องควักเงินในแต่ละเดือนก็โอเค ผมยอมรับได้” หรือบางคนบอกว่า “ชั้นตั้งเป้าคืนทุนภายใน 5 ปี ห้ามเกินจากนี้นะ” ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัว

.

แต่พอชวนเจ้าของโรงแรมทำ Business Model Canvas มักจะถูกบ่ายเบี่ยง ไม่ก็มองว่า ก็เป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาไม่ใช่หรือ ? ทำเสนอมาสิ

.

การทำ Business Model Canvas ไปด้วยกันหรือจากที่ทางเรานำเสนอแล้วค่อย ๆ คุยไปด้วยกันนั้น จะช่วยในการทำงานร่วมกันอย่างมาก เพราะจะได้มองเห็นภาพเดียวกันทั้งข้อจำกัด ทั้งสิ่งที่มี ทั้งสิ่งที่จะพาธุรกิจไปข้างหน้าที่ต้องอาศัยการสนับสนุนเพิ่มเติมในเรื่องโครงสร้างทางการเงินเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

.

สิ่งที่มักจะย้ำเตือนผู้ลงทุนและเจ้าของโรงแรมเสมอคือ

การลงทุนทำโรงแรมเป็นการลงทุนระยะยาว เป็นการนำเงินไปลงในสิ่งปลูกสร้างถาวรและการเตรียมเปิดโรงแรมในสัดส่วนที่สูง ดังนั้นเราจึงควรวางแผนการใช้สิ่งปลูกสร้างเหล่านั้น บวกกับการออกแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

thethinkwise by Amornpan

Business Model Canvas ช่วยอย่างไรในการ ออกแบบธุรกิจโรงแรม

หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าตาราง 9 ช่องกันบ้างไม่มากก็น้อย ไม่ต้องกังวลใจสำหรับผู้ที่เพิ่งจะเริ่มทำ ไม่มีผิด ไม่มีถูก อยากให้ลองเขียนจากความเข้าใจของตัวเองออกมาก่อนว่าในแต่ละหัวข้อนั้น คุณคิดว่าคืออะไร

ตาราง 9 ช่องนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคำถามใหญ่ ๆ ได้แก่

กลุ่มที่ 1 : คุณมีอะไรอยู่ในมือที่จะส่งมอบให้ลูกค้าทั้งโดยตรงและผ่านคู่ค้าทางธุรกิจ

ประกอบด้วย

  1. Key Partner : พันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยขับเคลื่อนโรงแรมที่พักของคุณ
  2. Key Activities : คุณจะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อส่งมอบคุณค่าไปยังลูกค้า
  3. Key Resources : ทรัพยากรต่าง ๆ ในมือมีอะไรบ้าง ทั้งที่เป็นทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ

กลุ่มที่ 2 : โรงแรมคุณสร้าง “คุณค่า” หรือ Value ที่จะนำเสนอให้ลูกค้ารับรู้มีอะไรบ้าง

กลุ่มที่ 3 : กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ประกอบด้วย

  1. Customer Relationship : คุณจะออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างโรงแรมกับลูกค้าอย่างไร ในรูปแบบไหนที่คุณคิดว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณคาดหวังจะได้รับ
  2. Customer Segment : กลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะมาใช้บริการที่โรงแรมคุณมีใครบ้าง
  3. Channel : ช่องทางเข้าถึงโรงแรมคุณตั้งแต่การค้นหา ค้นพบ ทำความรู้จัก ไปจนถึงการจองห้องพัก

กลุ่มที่ 4 : โครงสร้างต้นทุนและรายได้มาจากไหน

ประกอบด้วย

  1. Cost Structure : โครงสร้างต้นทุนในการดำเนินธุรกิจโรงแรม ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ ที่เกิดขึ้น ที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้การส่งมอบ “คุณค่า” หรือ Value Proposition ที่คุณวางไว้ถึงมือลูกค้า ลูกค้าได้รับอย่างเต็มที่
  2. Revenue Stream : รายได้โรงแรมมาจากอะไรบ้าง อะไรเป็นตัวสร้างรายได้ให้กับโรงแรม

.

.

ตอบคำถาม 4 กลุ่มได้ แปลว่า คุณมองเห็นภาพรวมของธุรกิจของคุณ ซึ่งเมื่อปัจจัยภายนอกเปลี่ยนไป อาจมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ตอบคำถามในแต่ละกลุ่มได้ อย่างน้อยคุณก็เห็นภาพที่(น่าจะ)ชัดเจนขึ้นว่าที่ผ่านมา การที่เรามักตอกย้ำความเข้าใจของตัวเราเองว่า “ก็ทำโรงแรม ก็แน่นอนว่ารายได้มาจากห้องพัก” นั้น จริง ๆ แล้วมันมีกลไกในการขับเคลื่อน ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในการบริหารโครงสร้างต้นทุน ในการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังเป็นส่วนประกอบในการ ออกแบบธุรกิจโรงแรม

.

ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา 3 ปี หลายโรงแรมปรับตัวในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อรักษาพนักงาน และสิ่งปลูกสร้างที่ลงทุนไว้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะกลับมาเปิดให้บริการใหม่ เราจึงเห็นการออกมาทำอาหารจำหน่ายในพื้นที่ การออกผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายออนไลน์และขนส่งได้ไม่เสียหาย หรือการหันมาปรับปรุงพื้นที่ที่มีอยู่ในรีสอร์ทเพื่อสร้างรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่พนักงานมีกิจกรรมที่ยังคงสามารถส่งมอบ “คุณค่า” ให้กับชุมชนรอบข้างได้ และในแง่แบรนด์โรงแรมก็เป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญและระดับความสัมพันธ์ของธุรกิจที่เข้ามาตั้งในพื้นที่ชุมชน เป็นต้น

.

ปัจจุบันโควิด-19 เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว ดังนั้น การนั่งทบทวน Business Model Canvas ก่อนออกเกียร์ 4 เพื่อพุ่งไปข้างหน้ากันอีกครั้ง เพื่อความรอบคอบจะช่วยให้คุณและทีมเห็นภาพเดียวกันก่อนก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน และอย่าลืมนำปัจจัยทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค ทั้งการคาดการ์ณอัตราการเติบโตของ GDP อัตราเงินเฟ้อ ต้นทุนด้านพลังงาน และอุปสรรคในการสรรหาทีมงานที่มีทักษะพร้อมใช้งาน หรือการอบรมพนักงานใหม่ที่ยังไม่มีประสบการ์ณมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์โจทย์ร่วมกับตัว Business Model Canvas ด้วยก็จะยิ่งเห็นฉากทัศน์ต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น

.

.

อ่านบทความอื่นๆ ย้อนหลัง “ทำโรงแรม ต้องรู้อะไรบ้าง” ได้ที่ https://thethinkwise.com/2022/01/20/knowledge-for-hotels-ทำโรงแรม/

ค้นหา Business Model Canvas ของโรงแรมระดับเชนโฮเต็ลสามารถใช้ Google และพิมพ์ค้นหาคำว่า Hotel Business Model Canvas โดยเลือก Tool กำหนดระยะเวลาค้นหาให้เป็นปี 2022 เพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุด