fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

โรงแรมพร้อม
checklist for hotel in 2023

โรงแรมพร้อม สู้ปี 2023 หรือเปล่า

ใกล้จะสิ้นเดือนตุลาคม 2565 แล้ว เรายังอยู่ในช่วงการทำงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป การปรับตัวเลข การประชุมถกเถียงกันเรื่องเป้าหมายและตัวเลขทั้งด้านรายรับ และด้านรายจ่าย และเชื่อว่าหลายโรงแรมยังคงยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิม ๆ ในการทำงบประมาณ ตารางประมาณการแบบเดิม ๆ ที่ไม่ว่าโรงแรมมากกว่า 400 ร้อย หรือโรงแรมต่ำกว่า 20 ห้องก็ส่งแทมเพลตใช้ร่วมกันโดยมักไม่คำนึงว่าโรงแรมที่พักขนาดเล็กจำเป็นต้องใช้ตารางทำงบประมาณแบบโรงแรมขนาดใหญ่มีห้องประชุมหลายห้องหรือเปล่า แต่เป็นการ “ทำให้เสร็จ” และ ไม่ได้ทำให้เรียบร้อย ดังนั้น คุณจะเรียกว่า โรงแรมพร้อม หรือเปล่า

ข้อควรระวังสำหรับปี 2023

1. ภาพเศรษฐกิจต่างประเทศ

เมื่อทุกประเทศยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางทำให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกและกลับไปใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด-19 มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่เศรษฐกิจภายในประเทศของหลาย ๆ ประเทศก็ต้องเร่งการฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 แต่ด้วยสถานการ์ณด้านพลังงานที่ขาดแคลนไปจนถึงจำกัดในบางประเทศอันเนื่องมาจากข้อขัดแย้งและสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้เรื่องพลังงานเป็นปัจจัยหลักที่เป็นข้อจำกัดและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในแต่ละประเทศ

ปัญหาแรงงานขาดแคลนในภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจที่เคยอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างร้านอาหาร การขนส่ง ไปจนถึงในภาคธุรกิจโรงแรมที่พักตามเมืองใหญ่ต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้โรงแรมไม่สามารถกลับมาเปิดบริการได้อย่างเต็มที่ นั่นแปลว่าจำนวนโรงแรมที่พร้อมให้บริการจริง ๆ มีจำนวนลดลง และส่งผลให้ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นในบางประเทศ

อัตราเงินเฟ้อรุนแรงในหลายภูมิภาค ทำให้เราเห็นการใช้นโยบายการเงินจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอ หรือหยุดการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อของแต่ละประเทศก็เกิดจากปัจจัยที่ต่างกัน บางประเทศเกิดจากฝั่งดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าฝั่งการผลิต บางประเทศเกิดจากฝั่งการผลิต ฝั่งต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยรวมแล้วในปีหน้าเรายังคงอยู่ในสภาวะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง และไม่ใช่แต่ประเทศไทย แต่ทั่วโลก

ปัญหาการว่างงาน ถ้าใครได้ดูข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าประเทศจีนประสบปัญหาการว่างงานในอัตราที่มากกว่า 15% จากนโยบาย Zero Covid ทำให้ทุกอย่างชะงักและชะลอตัว นั่นแปลว่า จีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีทั้งฝั่งการผลิตและฝั่งผู้บริโภคจำนวนมหาศาล ส่งผลกระทบต่อทุกตลาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทุกประเทศ ดังนั้นตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่คาดหวังถึงแม้จะกลับมาแน่ แต่อาจจะไม่ใช่พุ่งอย่างรวดเร็วเพราะเมื่อประเทศยังมีอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูง กำลังจับจ่ายใช้สอยก็ย่อมลดลงไปด้วย โดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่งเรียนจบใหม่ หรือ Gen Z ที่เป็นที่ต้องการของทุกธุรกิจ

2. พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ลูกค้ามีหลายกลุ่ม หลายประเภท หลายไลฟ์สไตล์ หลายความชอบ

โรงแรมควรทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าเป้าหมายให้ได้เหมือนนั่งอยู่ในใจลูกค้าว่าต้องการอะไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร และคาดหวังอะไร

การติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวในตลาดโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าจะทำให้คุณเข้าใจและคาดการ์ณสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น แต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องวิ่งไล่ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่บนโลกโซเชี่ยลแต่อย่างใด แต่สิ่งที่ควรเข้าใจคือมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และอะไรที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อกลุ่มตลาดเป้าหมายของคุณอย่างไร

โรงแรมพร้อม หรือไม่พร้อม แนะนำการทำ STP หรือการแบ่งกลุ่มตลาดด้วยการจัดกลุ่มลูกค้าเพื่อตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพให้ตรงจุดและตรงกลุ่มจะช่วยให้คุณผ่านไปได้

3. กำลังซื้อที่มีข้อจำกัด แม้ โรงแรมพร้อม

การที่ทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดเคลื่อนไหวมาเกือบ 3 ปี แน่นอนว่ากำลังซื้อของทุกกลุ่มได้รับผลกระทบ ทั้งจากผลกระทบในส่วนพนักงานที่รับเงินเดือนประจำที่ถูกปรับลดเงินเดือนลง 20-50% และค่าอุปโภคบริโภคต่อเดือนที่ปรับราคาสูงขึ้นจากต้นทุนพลังงาน ค่าขนส่ง วัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น อาจสังเกตจากตัวคุณเองเวลาไปจับจ่ายซื้อของประจำเดือนเข้าบ้านที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตว่าภายใต้งบต่อเดือนที่ไม่เปลี่ยนแปลงเช่น เดือนละ 3,000 บาท คุณได้จำนวน ประเภท และปริมาณสินค้าที่ลดลงอย่างไร เชื่อว่าทุกคนกระทบแน่นอน

นอกจากนี้จากบทเรียนโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการเก็บออม หรือกันเงินสำรองไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นจากเดิมกันไว้ว่าหากเกิดอะไรมีเงินสำรองไว้ 3 เดือนก็อยู่ได้ อาจต้องปรับเป็น 6-8 เดือนจึงอาจจะพอกับค่าใช้จ่ายประจำเดือน

ภาวะหนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นจากพฤติกรรมการนำเงินในอนาคตมาจับจ่ายในปัจจุบัน หนี้จากบัตรเครดิต ภาระผ่อนบ้าน และรถยนต์ที่เป็นปัจจัยสำคัญทุกครอบครัว สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อกลุ่มลูกค้าระดับล่างถึงระดับกลาง ถึงกลางบนที่ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือย

ต่อให้ โรงแรมพร้อม แต่ลูกค้ายังไม่พร้อมเพราะกำลังซื้อลดลง โรงแรมควรเตรียมแผนสำรอง

4. ทีมงานบริการขาดแคลน

เช่นเดียวกับทั่วโลก ประเทศไทยก็ยังคงประสบปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน ร้านอาหาร หรือโรงแรมที่พัก โดยเฉพาะทีมงานที่มีทักษะและความชำนาญในการให้บริการในแต่ละอาชีพ ส่วนแรงงานที่เพิ่งจบและเริ่มเข้าตลาดแรงงานสู่ธุรกิจต่าง ๆ ก็ยังต้องใช้เวลาในการฝึกฝน แต่อาจขาดคุณสมบัติในเรื่อง “ความอดทน” หรือ “การสู้งาน” หรืออาจจะเป็นประเด็นเรื่อง “ความคาดหวังในงาน” ประกอบกับการประกอบอาชีพอิสระนั้นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากกว่า จึงทำให้การทำงานประจำในเมืองหลวง หรือเมืองท่องเที่ยวหลักไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตของคนกลุ่มนี้

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานยังคงเป็นปัญหาหลักของโรงแรมที่พักต่อไป

5. การตลาดดิจิทัลที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ในขณะที่เทคโนโยีที่พัฒนาไปเรื่อย ๆ และทุกธุรกิจพยายามปรับตัวในเรื่องดิจิทัล หรือบางธุรกิจที่ต้องเร่งทำ Digitalization อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ทำให้การใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น มีทางเลือกมากขึ้น มีแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มากมายเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน แต่ดูเหมือนว่าในภาคธุรกิจเราต้องการทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะในการใช้งาน ในการนำเทคโนโลยีมาใช้งานมากขึ้นหรือเปล่า จนกลายเป็นว่าแนวโน้มการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมีมากขึ้น

หลาย ๆ แอพพลิเคชั่นมักโฆษณาว่าใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน (User friendly) แต่ในการใช้งานจริง ๆ เพื่อลงไปเกิดประสิทธิภาพตามฟังก์ชั่นและเครื่องมือดิจิทัลนั้น ๆ มีให้เลือกใช้ กลับกลายเป็นยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องการคนที่มีทักษะการใช้งานมากขึ้น แบบพร้อมใช้ทันที ไม่มีเวลาในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

การตลาดออนไลน์เป็นตลาดที่ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดในพอร์ตโฟลิโอของทุกโรงแรมมากขึ้น และหากเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่โรงแรมต้องใช้ในส่วนนี้ก็ขยับเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น การที่ โรงแรมพร้อม หรือไม่พร้อม ปัจจัยเรื่องงบประมาณจะเข้ามามีส่วนสำคัญทันที

ไม่ว่าจะเป็นการทำ Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Retargeting, SEO, SEM หรือแม้กระทั่งการสร้างอาร์ตเวิร์คให้น่าสนใจ น่ากดติดตาม การใช้แอพพลิเคชั่นสร้างสรรค์กราฟิกเหล่านี้หลายโรงแรมก็ยังประสบปัญหาอยู่เช่นกัน

.

.

5 ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อควรระวังหลัก ๆ ที่โรงแรมควรตรวจเช็คความพร้อมของตนเอง

.

.

เมื่อตรวจเช็คและพบข้อบกพร่องก็ควรรีบทำแผนรองรับ หรือสร้างแผนกรณีฉุกเฉินให้พร้อมล่วงหน้า ในขณะเดียวกันเรื่องการระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจก็ควรมีการปรับตัวเลขให้ชัดเจนและเหมาะสมกับยอดขายที่คาดการ์ณไว้

.

โรงแรมพร้อม หรือไม่พร้อม ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของเจ้าของโรงแรม หรือผู้บริหารที่สามารถเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอยู่ กับการคาดการ์ณสิ่งที่จะเกิดขึ้น และนำมาปรับตัวเพื่อเตรียมรับสถานการ์ณให้ดีที่สุด