fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

เป้าหมายปีหน้า
Hotel’s New Year Resolutions ตั้งเป้าหมายปีต่อไปให้ปัง

ทุกปลายปีมีใครตั้ง เป้าหมายปีหน้า ให้ตัวเองบ้างว่าในปีต่อไปเราจะทำอะไรบ้าง ?

บางคนตั้ง เป้าหมายปีหน้า จะลดน้ำหนัก ตั้งใจจะออกกำลังให้ได้อย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ตั้งใจจะเก็บเงินออมให้ได้มากขึ้น ตั้งใจจะซื้อรถคันใหม่เป็นรถไฟฟ้า ตั้งใจจะเก็บเงินไปดูแสงเหนือ ตั้งใจจะซื้อบ้านเพื่อครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น ตั้งใจจะลงเรียนคอร์สวาดภาพสีอะคริลิค ตั้งใจจะบริจาคเพื่อโรงพยาบาล ตั้งใจจะบริจาคเลือด หรือตั้งใจจะลงแข่งไตรกีฬา ฯลฯ

เป้าหมายส่วนตัวมีความหลากหลายทั้งในด้านเพื่อส่วนตัว เพื่อความมั่นคง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้การพักผ่อนที่มีคุณภาพมากขึ้น หรือเพื่อครอบครัว เพื่อธุรกิจครอบครัว เพื่อชุมชนใกล้เคียง หรือเพื่อความท้าทายต่อสิ่งที่ไม่เคยกล้าทำมาก่อน

.

.

ธุรกิจโรงแรมก็เช่นกัน เจ้าของโรงแรม และผู้บริหารก็ควรจะตั้ง เป้าหมายปีหน้า ร่วมกันว่าจะทำอะไรให้กับโรงแรมบ้าง ถ้าให้ตั้งแบบ Resolutions เหมือนที่คุณตั้งเป้าหมายส่วนตัว

ใครชอบสไตล์การเขียน Mind Map ก็หยิบสมุดโน้ต หรือจะไอแพดก็แล้วแต่เปิดแอพพลิเคชั่นสำหรับการเขียน Mind Map ได้เลย ….. ยังไม่ต้องกังวลว่าจะเขียนอะไร หรือกลัวจะเขียนไม่รู้เรื่อง ขอให้ตั้งหลักจากสิ่งที่คุณมองว่าเป็นปัญหา หรืออุปสรรคในปีที่ผ่านมา หรือมีการทำงานในส่วนไหนที่ยังมีพื้นที่ในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอให้ตั้งต้นจากประเด็นเหล่านี้ก่อน อาจจะแยกเป็นแผนก ๆ ก็ได้ หรือจะแยกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่

  1. ส่วนการบริหารจัดการภายใน ได้แก่ สิ่งที่คุณในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอยากเห็นการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่าง ๆ มีความราบรื่น ลดขั้นตอน แต่ยังคงการตรวจสอบแบบโปร่งใสได้ รวมทั้งเพิ่มกิจกรรมที่พนักงานทำร่วมกันเพื่อการมีส่วนร่วมในชุมชนนอกเหนือจากงานวันเด็ก งานกฐิน
  2. ส่วนให้บริการลูกค้า ได้แก่ สิ่งที่คุณคิดว่าโรงแรมยังสามารถเพิ่มระดับการให้บริการที่ดีที่สร้างความประทับใจเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างแบรนด์ให้โรงแรมที่ลูกค้าจะรับรู้และจดจำได้มากขึ้น
เป้าหมายปีหน้า ส่วนตัว กับส่วนโรงแรม
Personal vs. Hotel Resolutions

จากภาพตัวอย่างทางฝั่งซ้ายมือของภาพข้างบน การตั้ง เป้าหมายปีหน้า ส่วนตัวมีทั้งเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ อย่างเช่นดื่มน้ำมากขึ้น เดินออกกำลังกายมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายที่อาจจะยากภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเช่น การหางานใหม่ หรือหาเวลาไปพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ แต่ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ยาก

สำหรับโรงแรมที่พักไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ที่ยังไม่เคยตั้งเป้าแบบ Resolutions อาจจะเริ่มด้วยการแยกเป็นหัวข้อตามภาพประกอบข้างบนก็ได้เช่นกัน ได้แก่

  1. สิ่งที่ต้องการจะเลิก (Quit)
  2. สิ่งที่ต้องการจะเริ่ม (Start)
  3. สิ่งที่ต้องการจะเปลี่ยน (Change)
  4. สิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้ (Learn)
  5. สิ่งที่ต้องการวางแผน(ให้ดี) (Plan)

.

.

หรือถ้าไม่ชอบ Mind Map อาจจะทำเป็นตารางแบบนี้ก็ได้เช่นกัน หรือจะเขียน ๆ วาดๆ บนกระดาษเปล่าก็ได้ ไม่มีอะไรผิดกติกา ยกตัวอย่างเช่น

สิ่งที่เป็นอยู่
Current Status
สิ่งที่ต้องการทำ
What you want to do
Quit
Start
Change
Learn
Plan
Hotel’s Resolutions

.

สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืม คือ กรอบเวลาในการทำสิ่งต่าง ๆ (Timeframe / Timeline)

เช่น คุณบอกว่า เป้าหมายปีหน้า ต้องการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมามี Occupancy Rate เฉลี่ย 25-30% ตลอดปี เพราะปิด ๆ เปิด ๆ เนื่องจากขาดทีมงานให้บริการ และการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่

คุณตั้งเป้าหมายปีหน้าจะเพิ่ม Occupancy Rate เป็น 50% ภายในไตรมาสที่ 1 และ 65% ภายในไตรมาสที่ 3 และ 75% ในไตรมาสที่ 4

.

.

การตั้งเป้าหมายแบบมีความก้าวหน้าภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจน จะช่วยให้การทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนและกระชับในการออกแบบแผนงาน และแผนปฎิบัติงานมากขึ้น อย่างเช่นตัวอย่างข้างต้นที่ต้องการเพิ่ม Occupancy Rate และกำหนดกรอบเวลาเป็นรายไตรมาส ทีมการตลาดและการขายย่อมรู้และเข้าใจดีว่าในแต่ละไตรมาสในฤดูกาลปกตินั้น ลูกค้าของโรงแรมมาจากประเทศไหนบ้าง หรือเป็นลูกค้าคนไทยก็จะทราบว่าจะผลิตคอนเทนต์อย่างไร ใช้โปรโมชั่นแบบไหน กำหนดเงื่อนไขการจองและชำระเงินอย่างไรเพื่อสร้างยอดจองห้องพักให้ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

แต่ถ้าคุณโยนตัวเลขนี้ให้ทีมตลาดและทีมขาย แต่ได้คำตอบแบบต้องส่ายหน้า กรณีนี้ต้องเรียกคุยเพื่อทราบเหตุและผล และข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ทีมตลาดและขายอาจกังวลว่าถ้าจะให้เพิ่ม Occupancy Rate ตามนี้ต้องการงบประมาณเพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ามา แต่ทีมตลาดควรอธิบายด้วยว่า งบประมาณที่ต้องการเพิ่มนั้นจะนำไปใช้ในกิจกรรมตลาดและขายในส่วนไหนบ้าง หวังผลลัพธ์มากน้อยแค่ไหน แล้วก็มาปรับกันไปเรื่อย ๆ ตามสถานการ์ณจากปัจจัยภายนอกที่คุณอาจควบคุมไม่ได้เกิดขึ้น

.

.

เป้าหมายปีหน้า ในแบบ Resolution นั้น หมายถึง การตัดสินใจที่มีพื้นฐานมาจากความตั้งใจที่จะทำ หรือไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ( Definition – Oxford Dictionary : a firm decision to do or not to do something)

ดังนั้นจะน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น พร้อมความมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

.

.

ทำไมถึงอยากให้ตั้ง เป้าหมายปีหน้า ของโรงแรมในแบบ Resolutions ?

เพราะเวลาเราทำงบประมาณประจำปี (Annual Operating Budget) เมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อยจากเจ้าของโรงแรมหรือผู้บริหารเรียบร้อย มักจะถูกเก็บเข้าไฟล์ไว้ หรือแค่นำไปคีย์เข้าระบบ PMS เพื่อที่เวลาเรียกข้อมูล Actual/Budget หรือ Actual/Target ออกมาจะได้มีตัวเลขเปรียบเทียบ ซึ่งบ่อยครั้งตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ทำได้จริงเทียบกับเป้าหมายมักจะต่ำกว่าความเป็นจริงมากมาย แต่ไม่มีแผนแก้ไข หรือแก้เกมส์ที่ชัดเจน หรือทำ Corrective Action อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นวันนี้จึงอยากแนะนำให้นำการตั้งเป้าหมายส่วนตัว มาปรับใช้กับการทำธุรกิจโรงแรม

.

ลองเปรียบเทียบดูว่า ทำไมเวลาเราตั้ง เป้าหมายปีหน้า ว่าจะลดน้ำหนักให้ได้ 5 กิโลภายใน 2 เดือน หรือภายในสงกรานต์อยากใส่ชุดว่ายน้ำสวย ๆ ได้ตั้งเป้าจะลดน้ำหนักให้ได้ 10 กิโล พร้อมกล้ามท้องแข็งแรง เรารู้สึกมีความหวังบนความตั้งใจเต็มเปี่ยม

.

.

ธุรกิจโรงแรมก็เช่นกัน การตั้ง เป้าหมายปีหน้า ให้นึกถึงอารมณ์แบบนั้นในการตั้ง New Year’s Resolutions ให้กับโรงแรมของคุณ

.

.

ลองทำดูนะคะ ความท้าทายอาจเพิ่มความสนุกในการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่ช่วยกันตั้งเป้า ช่วยกันระดมความคิดว่าจะต้องใช้กลยุทธแบบไหน ลงมือปฏิบัติอย่างไร เมื่อไหร่ จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดี …. รับรองสนุกแน่ ๆ ค่ะ

.

.

คำแนะนำก่อนจบ การตั้งเป้าหมายปีหน้าแบบ Resolutions อาจไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยากมากจนเกินไป อาจเริ่มจากสิ่งง่าย ๆ ก็ได้ เช่น ภายในไตรมาสที่ 1 คุณจะแยกขยะสำเร็จทุกแผนก หรือ โรงแรมจะยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก แก้วพลาสติก กล่องพลาสติกโดยเด็ดขาดกรณีสั่งกลับบ้านภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า หรือ คุณจะออกเครื่องดื่มใหม่สำหรับร้านอาหารอย่างน้อย 6 อย่างภายในครึ่งปีแรก เน้นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและใช้วัตถุดิบจากสวนครัวของโรงแรมซึ่งยังต้องอาศัยเวลาในการปลูก เป็นต้น

.

.

ขอให้สนุกกับการตั้งใจกำหนด เป้าหมายปีหน้า Resolutions ทั้งส่วนตัว และของโรงแรมค่ะ

.

.

ตัวเลขเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญจากธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Indicators/Pages/default.aspx

อ่านบทความย้อนหลัง https://thethinkwise.com/2022/10/24/โรงแรมพร้อม-look-forward-to-2023/