fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

เร่งด่วนสำคัญ
เร่งด่วนสำคัญ โรงแรมเตรียมให้ทันปีหน้า

เร่งด่วนสำคัญ โรงแรมเตรียมตัวให้ทันปีหน้า

เรื่องการจัดการงาน เร่งด่วนสำคัญ โรงแรมที่พักขนาดเล็กควรใช้ความได้เปรียบในเรื่องการขับเคลื่อน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงภายใต้องค์กรขนาดเล็ก อำนาจการตัดสินใจค่อนข้างชัดเจนจากเจ้าของโรงแรม หรือผู้บริหารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่บางครั้งปัญหาของโรงแรมที่พักขนาดเล็กคือ “ความเด็ดขาด” ในการตัดสินใจเมื่อมีเหตุที่ต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมื่อมีเหตุ เร่งด่วนจำเป็น เกิดขึ้น

.

.

ในการบริหารจัดการเรื่อง เร่งด่วนจำเป็น หรือ Urgent vs. Important Matrix (Eisenhower Matrix) นั้น เราได้เคยหยิบยกมานำเสนอหลายครั้ง แต่ปัญหาคือเรามักจะแยกประเภทของงานไม่ถูกตั้งแต่ก้าวแรก เลยทำให้การจัดการงานในแต่ละงาน ไม่ได้รับการตอบสนองตามความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้น และในที่สุดกลายเป็นการทำงานแบบนาทีสุดท้าย

.

.

ลองมาทบทวนกันอีกครั้งว่าวิธีการจัดการงานที่เหมาะสมนั้น เราควรทำอย่างไร

 1. งานเร่งด่วนสำคัญ – ให้ลงมือทำทันที (Do it first)
 2. งานไม่เร่งด่วน แต่สำคัญ – ให้วางแผนหรือจัดตารางเวลาในการทำงานนั้นให้แล้วเสร็จ (Plan or Schedule it)
 3. งานเร่งด่วน แต่ไม่สำคัญ – ให้มอบหมายงานให้มีคนรับผิดชอบไปจัดการให้เรียบร้อย (Delegate it)
 4. งานที่ไม่เร่งด่วน และไม่สำคัญ – ให้ตัดออกจากรายการงานที่ต้องทำ (Delete)

.

ถ้ามีจำนวนงานที่เข้ามาหลาย ๆ อย่าง อาจสร้างความสับสนในการจัดการงาน ยิ่งคุณต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน ทั้งงานในระดับวางนโยบาย งานวางกลยุทธ งานวางแผนการตลาดการขาย งานบริหารงบประมาณ ไปจนถึง งานกำกับดูแลการให้บริการลูกค้าให้ประทับใจ ยังไม่นับงานที่ต้องคอยตรวจตราการทุจริตต่าง ๆ ผ่านตัวเลขทางบัญชีการเงิน กรณีต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมสร้างความสับสนได้ในการแยกประเภทงาน

.

แต่ถ้าเป้าหมายในการทำโรงแรมของคุณชัดเจน และมีกรอบเวลาในการติดตามความคืบหน้าพร้อมตัวชี้วัด แน่นอนว่าคุณจะสามารถแยกประเภทของงาน และจัดการได้อย่างเหมาะสม

.

วันนี้จะมาเสริมในเรื่องข้อมูลการท่องเที่ยวในภาพรวมว่าปีหน้าจะเกิดภาพอะไรขึ้นบ้าง มีประเด็นอะไรที่ เร่งด่วนสำคัญ บ้าง สะท้อนจากข้อมูลที่ได้จากการเข้ารับฟังงานสัมมนาจากงาน Travelution 2022 เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่าน ที่มีผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่าง ๆ มาแบ่งปันผลการสำรวจนักท่องเที่ยว และตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น booking.com, airbnb, Klook, Trip.com ซึ่งทำให้เราได้ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับคนทำโรงแรมที่อยากนำมาแบ่งปันเพื่อให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมได้ในปีต่อไป

 1. ประเทศไทยยังเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ จัดเป็น Desirable Destination
 2. ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกจัดเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง แต่ผู้คนก็ยังต้องการเดินทางท่องเที่ยว
 3. นักเดินทางท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า (Value) ของสินค้าและบริการมากขึ้น
 4. นักเดินทางเต็มใจจ่ายให้การเดินทางท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการทั้งส่วนตัวและครอบครัวได้ ยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้น
 5. ระยะเวลาการเข้าพักมีแนวโน้มที่จะพักยาวขึ้นเนื่องจากมีความยืดหยุ่นในเรื่องสถานที่ทำงาน เวลาทำงาน ไปจนถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นทำให้การตัดสินใจในทริปต่างประเทศมีการพักค้างเพิ่มจำนวนคืนมากขึ้น
 6. การทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้ตรงจุดมากที่สุด
 7. ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

.

.

เมื่อเราเห็นภาพรวมการท่องเที่ยวข้างต้นแล้ว ลองหันกลับมาพิจารณางบดำเนินงานประจำปี (ที่หลายโรงแรมอาจมีการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนั้น) ว่าโรงแรมคุณวางทางไปในแนวไหน ตอบโจทย์สิ่งที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

.

.

และถ้าจะนำกลับมาเทียบเคียงกับตาราง Urgent vs. Important หรือตาราง เร่งด่วนสำคัญ คุณจะจัดสรรการงานอย่างไร ?

.

ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับ Current Status หรือสถานะปัจจุบันของแต่ละโรงแรมว่าอยู่ตรงจุดไหน ?

.

อ่านบทความฉบับเต็มย้อนหลัง โรงแรมพร้อมรับมือปี 2023 หรือเปล่าได้ที่ https://thethinkwise.com/2022/10/24/โรงแรมพร้อม-look-forward-to-2023/

.

ถ้าคุณทำโรงแรมที่พักขนาดเล็ก 50 ห้องแบบบูติกโฮเต็ล เปิดให้บริการมาแล้ว 5 ปี มี Occupancy Rate เฉลี่ยอยู่ที่ 60% ที่ Average Room Rate 3,500 บาท แต่หยุดกิจการไป 18 เดือนในช่วงโควิด-19 และกลับมาเปิดให้บริการเมื่อไตรมาสที่ 2 ต้นปี 2565 ที่ผ่านมา แต่ทำแคมเปญลดราคาห้องพักลงไปมากในทุกช่องทางจนทำให้ Average Room Rate ลดลงมาอยู่ที่ 2,000 บาท และ Occupancy Rate คงเหลือ 35%

.

สิ่งที่คุณต้องการหรือเป้าหมายของคุณในปี 2566 คืออะไร ? ถ้าโครงการคุณมีหนี้เงินกู้ส่วนบุคคลที่กู้จากสถาบันการเงินเพื่อมาทำโรงแรมนี้อยู่บนยอดเงินกู้ 15.0 ล้านบาท ซึ่งยังได้รับการผ่อนผันในการชำระเงินต้นจากสถาบันการเงิน แต่จะครบกำหนดที่ต้องเริ่มผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในเดือนมกราคม 2566 ที่จะถึงนี้

.

เรื่องจำเป็น เร่งด่วนของคุณคืออะไรบ้าง ?

ด้านนโยบายและการกำหนดทิศทางธุรกิจ

 1. การเจรจากับสถาบันการเงินเรื่องเงื่อนไขในการผ่อนชำระในระยะเวลาต่อไป
 2. การทำประมาณการยอดขายในอีก 5 ปีข้างหน้าเพื่อประกอบการพิจารณาของสถาบันการเงินตามข้อ 1
 3. การทำแผนการตลาดการขายพร้อมกิจกรรมและงบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละปี

ด้านบริหารจัดการภายใน

 1. การให้บริการ – ทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการให้บริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Trend + Lifestyle preference)
 2. ทบทวนขั้นตอนการให้บริการทุกจุดที่จะสร้างความประทับใจ (Touchpoint) และปรับใหม่หากจำเป็น
 3. คำนวณค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และประเมินความเป็นไปได้ในการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า แต่สร้าง “คุณค่า” ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการให้ได้

.

.

และสิ่งที่ไม่ควรลืมคือ “การตั้งตัวชี้วัด” และ “การตั้งกรอบเวลา”

.

.

ลองกลับไปไล่เรียง แยกแยะประเภทงาน จัดลำดับความสำคัญของงานภายใต้บริบทของโลกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป

.

อ่านแนวโน้มการท่องเที่ยวปี 2023 จาก Euronews Travel ได้ที่ https://view.ceros.com/euronews/euronews-2023-travel-trend-report-1/p/1