fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

โรงแรมเล็กทำตัวให้เบา
โรงแรมเล็กทำตัวให้เบาในปี 2566

โรงแรมเล็ก…ทำตัวให้เบารับปี 2566

โรงแรมเล็กทำตัวให้เบา ในปีต่อไป ทำไมถึงต้องย้ำกันอีกครั้ง

ตัวเลขไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวในบ้านเราขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วทั้งในส่วนของจำนวนเที่ยวบินที่ขาเข้าตามสนามบินหลัก 6 แห่ง ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากวันละ 30,000 คน ขยับเพิ่มเป็นวันละกว่า 60,000 คนตามข่าวที่เชื่อว่าหลายๆท่านเห็นจากสื่อต่าง ๆ มาแล้วนั้น โรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่ภายใต้เชน และบริหารเองโดยคนไทยได้กลับมาเห็น Occupancy Rate มากกว่า 70% กันอีกครั้งกันอย่างถ้วนหน้า และพนักงานในโรงแรมเหล่านั้นก็ได้ยิ้มกันบ้างหลังจากเครียดและกดดันกันมาตั้งแต่ต้นปี จัดเป็น ปีท้าทาย ที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี

แต่เมื่อมาดูทางฝั่งโรงแรมที่พักขนาดเล็ก โดยเฉพาะที่พักขนาดเล็กที่มีการกู้เงินระยะยาวมาทำโรงแรม ยังคงอยู่ภายใต้ความเครียดและความกดดันจากภาระหนี้ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากการใช้นโยบายการเงินทางด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ

.

ปีท้าทาย เมื่อทั่วโลกเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เงินเฟ้ออยู่ในอัตราที่สูง พลังงานขาดแคลนและมีราคาสูง กับการทะยอยปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นตามแรงกดดันของปัจจัยเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ผลกระทบก็ค่อย ๆ กระเพื่อมเข้าสู่ประเทศไทยเช่นกัน ถึงแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้คาดการณ์และมีแผนรองรับในส่วนนี้เป็นอย่างดีแล้ว ตั้งแต่การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยง และแผนการเปลี่ยนผ่านที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะพยายามทำให้ราบรื่นมากที่สุดและหลีกเลี่ยงมาตรการที่เข้มงวดเกินไป ในขณะเดียวกันให้ความสำคัญในทางปฏิบัติกับเรื่องสภาพแวดล้อมและการเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น

.

โรงแรมเล็กที่มีภาระหนี้ไม่ว่าจะตั้งแต่ 5.0 ล้านบาท ไปจนถึงหลัก 50.0 ล้านบาทหรือมากกว่านั้น แน่นอนจากเดิมในช่วง 2 ปีโควิดที่สถาบันการเงินใช้มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจมาโดยตลอด แต่เมื่อเข้าปี 2565 มาตรการต่าง ๆ ก็จะผ่อนคลายลง นั่นหมายถึง สถานการณ์จริงในการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค่อย ๆ ขยับมาสู่ภาคปกติมากขึ้น การต่อรองกับสถาบันการเงินจึงต้องใช้การประเมินความสามารถที่แท้จริงของผู้ประกอบ จากการวัดและประเมินสถานะทางการเงิน ประมาณการกระแสเงินสุด เงินหมุนเวียน ความสามารถในการสร้างรายได้จริง แล้วจึงหันมาปรับเงื่อนไขผ่อนชำระให้อยู่ในแนวทางเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเพิ่มหนี้มีปัญหาเข้ามาในระบบอีก การต่อรองเงื่อนไขการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินจึงเป็น ปีท้าทาย อีกปี

.

โรงแรมเล็กทำตัวให้เบา ….ทำอย่างไร?

ไล่เรียงความคิดเหมือนเดิมจากภาพใหญ่ ภาพกลางและภาพย่อยคือตัวโรงแรมของคุณเอง

ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2565 ก้าวข้าม 11.0 ล้านคนสูงกว่าเป้าหมาย 10.0 ล้านคนที่ตั้งเป้าไว้เทียบเท่ากับ 25% ของตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนโควิด-19 จะระบาด คือที่ตัวเลข 40.0 ล้านคน ซึ่งตัวเลขที่เกิดขึ้นในปี 2565 นั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงกว่า 1.0 ล้านคนต่อเดือน

ปี 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาบ้านเราที่ 20.0 ล้านคน และบางสำนักประมาณการตัวเลขให้ตัวเลขตั้งแต่ 20.0-25.0 ล้านคน โดยตลาดเอเซียยังคงเป็นตลาดยุทธศาสตร์ที่จะเดินหน้าต่อไป ผนวกกับการสร้างแบรนด์เพิ่มมูลค่าให้การท่องเที่ยวภายในประเทศในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างที่ชัดเจน มีตัวตนที่แสดงออกถึงไลฟ์สไตล์ ร่วมกับการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ

.

มาฝั่งต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ว่าจะปรับเพิ่มและมีการทะยอยปรับเพิ่มกันไปแล้วบ้าง

.

อัตราดอกเบี้ย

ค่าไฟฟ้า

น้ำมัน

เงินเดือนค่าจ้าง

วัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารตั้งแต่ของสด ผัก ผลไม้ไปจนถึงของแห้ง เครื่องกระป๋อง

ฯลฯ

.

โรงแรมเล็กทำตัวให้เบา มีหลัก 3 ข้อในการนำไปปฏิบัติ

1.Lean Management

2.Cost Control

3.Target Marketing

.

โรงแรมควรนำไปปรับใช้ร่วมกันทั้ง 3 ส่วน ไม่ใช่มุ่งเป้าแต่ในเรื่องการควบคุมต้นทุน ควบคุมค่าใช้จ่ายแต่เพียงด้านเดียว ทางฝั่งการหารายได้ก็ต้องเร่งทำการตลาดแบบพุ่งเป้าให้ตรงจุดมากขึ้น

อ่านบทความฉบับเต็มย้อนหลังเรื่อง STP Marketing ได้ที่ https://thethinkwise.com/2021/08/03/hotel-data-stp-how-to/

.

.

มีจุดไหนที่ จะปรับลด หรือพยุงให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาได้บ้าง?

โรงแรมเล็กทำตัวให้เบา นอกจากการปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ แล้ว การปรับขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการให้บริการก็จะช่วยให้โรงแรมตัวเบาได้เช่นกัน

ปรับลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น – ภาพประกอบจากงานบรรยายเรื่อง Lean for Hotels ให้ SCBSME

ปีท้าทาย อย่าไปมองว่าเราพบอุปสรรคขนาดใหญ่ที่จะไม่สามารถไปต่อได้

แต่จากการไล่เรียงวิธีคิดวิธีมองสิ่งต่าง ๆ มาจนถึงจุดนี้ (ถ้าคุณอ่านถึงจุดนี้) คุณในฐานะเจ้าของโรงแรม หรือผู้บริหารโรงแรมก็จะเห็นว่า “ทุกสิ่งต้องอาศัยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมกับการนำทีมที่มีความมุ่งมั่น” เท่ากับว่า “ภาวะความเป็นผู้นำ” ในปีต่อไปยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โรงแรมเล็กไปต่อได้

.

โรงแรมที่พักขนาดเล็กที่ยังทำการตลาดแบบสลับไปสลับมา หากลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่เจอ พอทีมทำงานเปลี่ยนก็ปรับเป้าหมายตามประสบการณ์และความชำนาญของพนักงานไปเรื่อย ๆ ย่อมขับเคลื่อนธุรกิจลำบาก

.

ดังนั้นเมื่อคุณตัดสินใจบริหารจัดการโรงแรมด้วยตนเองโดยตรง ควรทุ่มเทเวลาเพื่อลงมาดูในรายละเอียดมากขึ้น จนมองเห็นภาพ Flow ต่าง ๆ ในโรงแรม แล้วปรับกลยุทธใหม่ให้การขับเคลื่อนเบาและราบรื่นมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ควรบริหารจัดการเวลาที่เกิดวิกฤติ (Crisis Management) ไม่ว่าจะเป็นการดราม่าบนรีวิวต่าง ๆ ไปจนถึงวิกฤติธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต