fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

การตลาดโซเชี่ยล ที่ต้องมีการปรับตัวและอัพเดทกฎกติกาที่แต่ละแพลตฟอร์มกำหนดอยู่ตลอดเวลา โรงแรมทำงานยากขึ้นหรือง่ายขึ้นกันแน่ เมื่อ Facebook ปรับวัตถุประสงค์ในการสร้างแคมเปญโฆษณาใหม่ ภายใต้ ODAX – Outcome Driven Ad Experience หรือการทำ แคมเปญโฆษณา ที่มุ่งไปที่ผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นมากกว่าการเลือกสร้างแคมเปญที่ผู้ใช้ต้องเลือกวัตถุประสงค์ที่ต้องการในแบบที่ผ่านมา

แล้วที่ผ่านมาเกิดความสับสนอย่างไร ?

เดิม เวลาที่เราต้องการสร้าง แคมเปญโฆษณา บน Facebook เราจะต้องเลือกวัตถุประสงค์ในแต่ละแคมเปญที่มีให้เลือกภายใต้ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ Awareness, Consideration และ Conversion ซึ่งรวมแล้วมีทั้งหมดมากถึง 11 วัตถุประสงค์ ได้แก่

 1. Brand Awareness
 2. Reach
 3. Traffic
 4. Engagement
 5. App installs
 6. Video views
 7. Lead generation
 8. Messages
 9. Conversions
 10. Catalog sales
 11. Store traffic

.

และสิ่งเหล่านี้สร้างความสับสนให้ผู้ใช้งาน คือ ไม่รู้ หรือไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกใช้งานวัตถุประสงค์ในข้อไหนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ดังนั้น Facebook จึงปรับเปลี่ยนกฎกติการใหม่จากการเลือกวัตถุประสงค์ เป็น เลือกผลลัพธ์ที่ต้องการในการสร้าง แคมเปญโฆษณา โดยกำหนดให้เลือก 6 ผลลัพธ์ ได้แก่

 1. Awareness
 2. Traffic
 3. Engagement
 4. Leads
 5. App Promotion
 6. Sales

.

เป็นอย่างไรบ้าง…. ง่ายขึ้นเยอะเลย

.

จากแผนภาพที่ Meta อธิบายในหน้า Facebook Developer จะแสดงให้เห็นการจัดกลุ่มใหม่ หรือ ทำให้ดูเข้าใจง่ายขึ้น ผู้ใช้งานเลือกง่ายขึ้นเมื่อต้องการสร้าง แคมเปญโฆษณา ดังนี้

1 – คนที่ต้องการผลลัพธ์ในเรื่อง AWARENESS ได้แก่ คนที่เคยเลือกสร้างแคมเปญเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่อง Brand Awareness, Reach, Video Views และ Store Traffic

2 – คนที่ต้องการผลลัพธ์ในเรื่อง TRAFFIC ได้แก่ คนที่เคยเลือกสร้างแคมเปญเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่อง Traffic ตามเดิม

3 – คนที่ต้องการผลลัพธ์ในเรื่อง ENGAGEMENT ได้แก่ คนที่เคยเลือกสร้างแคมเปญเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่อง Engagement, Video views, Message และ Conversion

4 – คนที่ต้องการผลลัพธ์ในเรื่อง APP PROMOTION ได้แก่ คนที่เคยเลือก App Installs

5 – คนที่ต้องการผลลัพธ์ในเรื่อง LEADS ได้แก่ คนที่เคยเลือก Lead generations, Messages และ Conversions

6 – คนที่ต้องการผลลัพธ์ในเรื่อง SALES ได้แก่ คนที่เคยเลือก Conversions และ Catalog sales

.

.

การปรับลดวัตถุประสงค์ใหม่เพื่อให้การใช้งานสอดคล้องกับการตั้งวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Goals)ของธุรกิจที่หลากหลาย เรียกว่า สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไร

.

.

ทีมการตลาดโรงแรมควรทำอย่างไร ?

โรงแรมไหนที่จัดสรรงบประมาณในการทำ การตลาดโซเชี่ยล อย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะทำเองหรือจ้างเอเจนซี่ หรือฟรีแลนซ์ช่วยจัดการให้ ควรนัดคุยกันเพื่อหารือว่า แคมเปญที่ทำอยู่ และที่กำลังจะทำต่อไปจะวางแผนการลงแคมเปญและปรับวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ “ผลลัพธ์” ตามที่ต้องการอย่างไรบ้าง

.

บางครั้งเจ้าของโรงแรมที่บริหารเองอาจไม่แน่ใจว่าต้องการอะไร แต่เมื่อ ODAX มีการปรับให้ง่ายขึ้นเหลือเพียง 6 ข้อ ก็จะช่วยให้การวางแผนขับเคลื่อนการตลาดโซเชี่ยลได้ง่ายมากขึ้น ดังนั้น การทำความเข้าใจในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเจ้าของโรงแรมที่บริหารธุรกิจและทำการตลาดเอง

บางครั้งโรงแรมอาจติดอยู่กับวัตถุประสงค์ Brand Awareness อยู่เป็นเวลานาน ไม่ขับเคลื่อนไปด้วยผลลัพธ์อื่น ๆ คราวนี้ก็อาจจะมีการพัฒนาการใช้งานด้วยการเลือกผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ในที่สุด ก็จะสามารถจัดวางจังหวะที่จะใช้ awareness ได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

โรงแรมที่พักขนาดเล็กมีห้องจำนวนน้อยบางโรงแรม ใช้ Facebook เป็นช่องทางหลักทั้งสื่อสารการตลาด ทำ แคมเปญโฆษณา และรับจองห้องพักก็มี หรือบางโรงแรมมีผู้ติดตามจำนวนมากบนเพจโรงแรม แต่ไม่เคยทำอะไรกับจำนวนผู้ติดตามเหล่านั้น ก็มีเช่นกัน

.

แนะนำให้เริ่มจากประเมินสถานะของโรงแรมก่อนว่าอยู่ในช่วงไหน เช่น เตรียมเปิดโรงแรม เพิ่งเริ่มเปิดโรงแรม เปิดมาได้สักระยะหนึ่ง เปิดมานานแล้วปรับปรุงใหม่และเพิ่งเปิดอีกครั้ง หรือหยุดกิจการไปชั่วคราวเนื่องจากโควิด-19 และเพิ่งกลับมาเปิดในปีนี้

จากนั้นจึงค่อยวางเส้นทางการสื่อสารทางการตลาดของโรงแรมคุณว่าจะก้าวไปอย่างไร ต้องการตอกย้ำในส่วนไหนบ้าง และที่สำคัญ “จัดสรรงบประมาณเท่าไหร่”

.

นอกจากนี้ ประเด็นสุดท้ายที่ต้องย้ำเตือนเสมอ คือ การประเมินผลเป็นระยะ มีการกำหนดกรอบเวลาในการประเมินผลอย่างชัดเจน

.

อ่านบทความย้อนหลังเรื่อง โซเชี่ยลมีเดียโรงแรม ได้ที่ https://thethinkwise.com/2022/01/06/social-media-for-hotels-โซเชียลมีเดียโรงแรม/

อ้างอิงคำอธิบายจาก https://developers.facebook.com/blog/post/2021/12/21/simplifying-campaign-objectives-outcome-driven-ad-experiences/