fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

สร้างแบรนด์
Brand Canvas สร้างแบรนด์ให้โรงแรม

สร้างแบรนด์ให้โรงแรมด้วย Brand Canvas

คุณมีประสบการณ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ในการ สร้างแบรนด์ ให้โรงแรมคุณบ้าง

1.ทำโครงการโรงแรมแต่ไม่มีแผนการสร้างแบรนด์โรงแรม

2. เตรียมเงินลงทุนแค่ค่าก่อสร้าง กับค่าเตรียมเปิดโรงแรม แต่ไม่มีแผนการสร้างแบรนด์ ไม่มีงบจัดสรรมาทำแบรนด์ให้โรงแรม

3. ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เริ่มต้นตรงไหนกับการสร้างแบรนด์ เลยเล่าแต่เรื่องครอบครัวเป็นหลัก เกี่ยวกันหรือเปล่า เห็นเขาว่าต้องมีเรื่องเล่า (Storytelling) ก็เลยเล่าไปเรื่อย ๆ

4. แบรนด์โรงแรมคืออะไร มีแต่ที่สถาปนิกเล่าเรื่องของตัวเองว่าทำไมออกแบบออกมาแบบนี้

5. แบรนด์ เบินอะไรกัน ทำโรงแรมมาตั้งนานก็มีลูกค้าต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่รุ่นก่อนจนถึงปัจจุบัน จะให้ทำอะไรอีก

.

.

ไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาอะไรมาก็ตาม วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเครื่องมือที่จะช่วยคุณในการสร้างแบรนด์ด้วยการรวบรวมความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างตัวตนที่ชัดเจนของโรงแรมคุณให้มากที่สุด

.

ถ้าพูดถึงคำว่า “แบรนด์” (Brand) ให้นึกถึงคำอธิบายง่าย ๆ ว่า “คนอื่นพูดถึงคุณว่าอย่างไร”

และหน้าที่คุณในฐานะเจ้าของโรงแรมหรือผู้บริหารโรงแรม มีหน้าที่ที่จะทำการสื่อสารออกไปอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพว่าโรงแรมคุณต่างจากโรงแรมอื่นอย่างไร คุณตั้งใจจะส่งมอบอะไรให้ลูกค้า และเชื่อมโยงความรู้สึกในด้านต่างๆกับลูกค้าอย่างไร

.

Brand Canvas เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและสื่อสารเกี่ยวกับตัวตนของแบรนด์และกลยุทธที่จะใช้ ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบหลัก ๆ ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน และจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของโรงแรมคุณอย่างชัดเจนมากขึ้น

  1. Purpose – วัตถุประสงค์ของแบรนด์เพื่อตอบคำถามว่าทำไมจึงเกิดแบรนด์นี้ และมีขึ้นเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเป้าหมายอย่างไร
  2. Vision – วิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายระยะยาวและสิ่งที่คาดหวังว่าจะทำให้สำเร็จบรรลุผลในอนาคต
  3. Mission – สิ่งที่จะทำแบบเฉพาะเจาะจงและกลยุทธ์ที่แบรนด์จะนำมาใช้เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
  4. Values – แนวทาง หลักการ และความเชื่อที่แบรนด์ใช้เป็นหลักในการขับเคลื่อนการทำงานของแบรนด์
  5. Personality – คาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงแรม และสไตล์/รูปแบบที่กำหนดเพื่อใช้ในการสื่อสารและแสดงออก
  6. Audience – กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่โรงแรมของคุณต้องการเข้าถึง
  7. Competitors – โรงแรมที่พักอื่น ๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับโรงแรมคุณ
  8. Positioning – ตำแหน่งทางการตลาดที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมองเห็นและแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างโรงแรมของคุณกับโรงแรมที่พักอื่น ๆ
  9. Brand Promise – คุณค่าและประโยชน์ต่างๆที่โรงแรมคุณให้คำมั่นสัญญาในการส่งมอบแก่ลูกค้า และวิธีการที่จะทำให้สำเร็จ
Hotel Brand Canvas

ถ้าคุณตอบคำถาม หรือให้คำอธิบายที่ชัดเจนทั้ง 9 ประเด็นข้างต้นได้ เท่ากับว่าคุณมีแนวทางและวางกลยุทธ์ของแบรนด์ที่ชัดเจน ไปจนถึงการเลือกวิธีที่จะใช้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกบริษัทฯ

การที่เราควรตอบคำถามหลาย ๆ ข้อข้างต้น นอกจากจะทำให้คุณเข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจนแล้ว ยังช่วยในการตอกย้ำตรรกะและวิธีคิดในการพัฒนาแบรนด์ว่ามีเหตุและผลสอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไร

ยกตัวอย่าง การใช้ Brand Canvas สำหรับโรงแรมที่พักที่มุ่งจับตลาดระดับ Upscale to luxury ขึ้นไปทั้งไทยและต่างชาติ การเลือกเขียนคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ บางครั้งก็สะดวก สั้น และสร้างความกระชับในการอธิบายได้ง่ายกว่าการใช้ภาษาไทย และเมื่อจะนำมาสร้างเป็น Company Profile หรือ Sales Brochure ก็จะสะดวกกับทีมการตลาดและการขายในระยะต่อไปเช่นกัน

Purpose : To provide a luxurious and memorable travel experience that immerses guests in the local culture and surroundings.

Vision: To be the top-rated luxury hotel in the region, known for its exceptional service, distinctive design, and authentic local experience.

Mission: To create a welcoming and immersive environment that showcases the best of the local culture, cuisine, and natural surroundings, and to provide exceptional service that exceed guests’ expectations.

Values: Authenticity, sustainability, innovation, passion, and excellence.

Personality: Sophisticated, elegant, warm, and welcoming

Audience: Affluent travelers seeking a unique and immersive travel experience that combines luxury with local culture.

Competitors: Other luxury hotels in the region, as well as high-end boutique hotels and resorts.

Positioning: The hotel will position itself as a luxury hotel that offers a truly authentic and immersive travel experience, with a focus on sustainability, local culture, and personalized service.

Brand Promise: To provide an unforgettable travel experience that combines luxury, culture, and nature, and to deliver exceptional service that exceeds guests’ expectations.

.

จะเห็นว่าการกำหนดแนวทาง หรือ กรอบความคิดไว้ให้ชัดเจน เวลาเราพัฒนาแบรนด์โรงแรม เราจะไม่หลุดกรอบ เพราะการพัฒนาแบรนด์ต้องใช้ระยะเวลาและความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอในการแสดงออกในทุกจังหวะของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

.

หลายโรงแรมที่ #thethinkwise เขียนและพัฒนา Brand Blueprint Roadmap ให้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่ได้นำมาเป็นแนวทางในการทำงาน และรักษาภาพลักษณ์ของโรงแรมตามตำแหน่งทางการตลาดที่ควรจะเป็น ทำให้การแสดงออกผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ผิดเพี้ยน ซึ่งก็อาจจะสะท้อนวิสัยทัศน์ของเจ้าของโรงแรมในการทำธุรกิจ หรือสะท้อนว่าโรงแรมมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าไปจากเดิมแล้ว เป็นต้น

.

ปัญหาในการพัฒนาแบรนด์ต่อให้มี Brand Blueprint Roadmap หรือ ใช้ Brand Canvas ในการสร้างแบรนด์ คือ ผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไป เช่น ธุรกิจมีคู่มือแบรนด์โรงแรมไว้แล้ว แต่เมื่อพนักงานมีการสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลา ทำให้การแสดงออก การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย กลายเป็นเปลี่ยนไปตามรสนิยมและสไตล์ ความชอบของตัวพนักงานแต่ละคน ไม่ใช่ของตัวธุรกิจ นั่นก็คือ แบรนด์โรงแรม

.

กรณีเช่นนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของโรงแรมขาดการใส่ใจและกำกับดูแลให้ภาพลักษณ์ การสื่อสาร การแสดงออกของแบรนด์เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้

.

สุดท้าย การพัฒนาแบรนด์ไม่ใช่การให้ความสำคัญกับกระดาษที่เขียนขึ้นมา แต่ควรเข้าใจในทุกตัวอักษรที่ร่างขึ้นมาและนำไปใช้ ไปอธิบายให้ทีมงานเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

.

ติดตามอ่านข้อคิดและคำแนะนำในการสร้างแบรนด์โรงแรม เช่น สร้างแบรนด์โรงแรมต้องเริ่มเมื่อไหร่ ได้ที่ https://thethinkwise.com/2021/03/15/hotel-branding-how-and-when/ หรือใช้คำค้นหาที่ต้องการเพื่อหาคำแนะนำในการบริหารโรงแรมด้วยตัวเองแบบรู้ให้จริง ทำให้เป็นได้ตลอดเวลา