fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

การตลาดโรงแรม

การตลาดโรงแรม – คุณคิดว่าคุณทำเพียงพอหรือยัง ?

ไม่ว่าสถานะโรงแรมคุณจะเป็น เตรียมเปิดใหม่ หรือเพิ่งเปิดให้บริการ หรือเปิดให้บริการมาหลายปีแล้ว การหมั่นตรวจสอบการทำ การตลาดโรงแรม ว่าคุณทำกิจกรรมด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้โรงแรมเพียงพอหรือยังอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่อยากแนะนำให้ทำร่วมกันระหว่างเจ้าของโรงแรมและทีมการตลาดการขาย

.

ถ้าการสร้างแบรนด์โรงแรม คือ การทำให้คนชอบ คนรัก คนอยากรู้จัก และอยากมาใช้บริการ

การตลาดก็คือการทำให้เป็นที่รู้จักผ่านการสื่อสารและแสดงออกด้วยกิจกรรมต่างๆ เปรียบเหมือนการเดินเข้าไปหากลุ่มคนกลุ่มต่างๆและพูดคุย แนะนำตัว แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ แล้วจึงนำเสนอข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้

.

โรงแรมที่ไม่มีการทำ การตลาดโรงแรม เลย มีแต่โพสต์ขายของว่าด้วยการลดราคาอย่างหนักหน่วงกว่าคู่แข่งในพื้นที่เดียวกัน หรือลดมากกว่าโรงแรมที่พักในระดับเดียวกัน โดยไม่เคยแนะนำตัว ไม่เคยนำเสนอตัวตนออกมา ไม่เคยสะท้อนไลฟ์สไตล์ รสนิยมในเรื่องต่างๆ อาจต้องใช้เวลากว่าลูกค้าจะตัดสินใจจองห้องพัก เพราะยังไม่รู้จักกันดีพอ

.

ในขณะเดียวกัน โรงแรมที่มุ่งแต่สร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีตลอดเวลา เน้นประชาสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียว มีสื่อทั้งในและต่างประเทศลงภาพและข้อความให้ตลอด แต่ภาพและข้อความนั้นไม่เคยสื่อถึงตัวสินค้าและบริการของโรงแรมเลย มีแต่เน้นบรรยายด้วยข้อความเดิมๆเกี่ยวกับวิธีการออกแบบ ประวัติผู้ออกแบบ ซึ่งไม่มีใครรู้จัก หรือคนที่รู้จักจริงๆก็ไม่ได้ปลื้มในแนวทางการทำงาน ไม่เคยมีการ ตรวจสอบ หรือประเมิน และไม่มีการนำเสนอรูปแบบการให้บริการที่น่าสนใจ น่าไปหาประสบการณ์พร้อมเงื่อนไขที่จูงใจให้เกิดการจองห้องพัก ก็ย่อมที่จะสร้างยอดขายที่ดีได้เช่นกัน

.

บทความในวันนี้จึงอยากแนะนำบททดสอบ จริงๆ คือแบบสอบถามที่ให้คุณ ตรวจสอบ ตนเอง (Self-Assessment) ว่าโรงแรมของคุณมีการทำ การตลาดโรงแรม และการสร้างแบรนด์ที่ดีเพียงพอหรือยัง รวม 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามง่ายๆเพื่อให้คุณประเมินธุรกิจของคุณเอง โดยคำถามแต่ละข้อจะมีระดับการให้คะแนนตั้งแต่ 0 – 10 ตามคำอธิบายในแต่ละข้อ

.

สำหรับคะแนนในแต่ละข้อนั้น จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆดังนี้

  1. หากคุณให้คะแนนในแต่ละข้ออยู่ในช่วง 0 – 3 แสดงว่าคุณควรเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเต็มที่ (Significant improvement needed)
  2. หากคุณให้คะแนนในแต่ละข้ออยู่ในช่วง 4 – 6 แสดงว่าคุณควรเร่งดำเนินการแก้ไขในบางประเด็นอย่างเร่งด่วน (Some improvement needed)
  3. หากคุณให้คะแนนในแต่ละข้ออยู่ในช่วง 7-9 แสดงว่าคุณอยู่ในระดับที่ดี (Good performance)
  4. ถ้าให้คะแนนที่ 10 นั่นแปลว่า คุณยอดเยี่ยมมาก (Excellent performance)

.

ยกตัวอย่างเช่น ข้อที่ถามว่า Have you developed a clear sales and marketing strategy?

คุณให้คะแนนอยู่ที่ 5 – หมายความว่าคุณอาจมีการวางกลยุทธการตลาดไว้บางส่วนแต่อาจจะไม่ครอบคลุมเนื้อหา หรือตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน หรืออาจจะขาดกลยุทธในบางส่วนอยู่ เป็นต้น

.

การทำงานทุกประเภท ควรมีการประเมินตนเองเป็นระยะ

ธุรกิจโรงแรมก็เช่นกัน นอกเหนือจากการมีแผนงบประมาณประจำปี แผนกิจกรรมประจำปี ที่เจ้าของโรงแรมหรือทีมบริหารโรงแรมควรมีการประเมินตัวเลข Actual vs. Target อยู่เป็นระยะแล้ว การเพิ่มการลงลึกไปในการวิเคราะห์ในภาพรวมเน้นเฉพาะการตลาดและการสร้างแบรนด์โรงแรม จะช่วยทำให้การออกแบบกิจกรรมการตลาดและการขายของคุณมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น และที่สำคัญคือการใช้งบประมาณให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

.

อ่านคำแนะนำด้าน การตลาดโรงแรม เพิ่มเติมได้ที่ https://thethinkwise.com/category/sales-marketing/

.

ต้องการปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเพื่อนได้ที่ Line : @thethinkwise เพื่อพูดคุยเพิ่มเติม หรือแวะไปที่เว็บไซต์ https://thethinkwise.com เพื่อพูดคุยผ่าน Chat / Instant Message