fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

การตลาด5A

การตลาดโรงแรม

ทำการตลาดโรงแรม 4.0 ให้ดีก่อน

การตลาดโรงแรม 4.0 ทำให้ดีก่อน อย่าเพิ่งรีบกระโดดทำตามคนอื่นที่ก้าวไป 5.0 กัน ตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าลูกค้าคือใคร แล้วกลับมาทำ 5A ให้ผ่านก่อน...