fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

Sales & Marketing

กรณีตัวอย่าง

โรงแรมเล็กมีปัญหา-ปรับแก้อย่างเป็นระบบ

มีปัญหา โรงแรมเล็ก ควรแก้ไขอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แก้ไขแบบให้ผ่านไปที เมื่อตัดสินใจทำธุรกิจโรงแรมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ความมุ่งมั่นในการพาธ...
แคมเปญออนไลน์

โรงแรมใช้จ่ายกับเรื่องอะไรมากที่สุด

โรงแรมใช้จ่ายกับเรื่องอะไรมากที่สุดในการทำแคมเปญออนไลน์ การตลาดโรงแรม โดยเฉพาะการทำ แคมเปญออนไลน์ ในปัจจุบันมีช่องทางในการใช้จ่ายมากมายจนกลายเป็นรายจ่าย...
ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง โรงแรมเล็ก

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่โรงแรมเล็กควรทำในปี 2567

ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง หรือการตลาดดิจิทัลในปี 2566 ที่กำลังจะผ่านไปนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนแพลตฟอร์มในตลาดสำหรับสินค้าและบริการ...
เล่าเรื่องโรงแรม

เรื่องเล่าโรงแรม…เล่าเรื่องโรงแรม

เรื่องเล่าโรงแรม...เล่าเรื่องโรงแรม ปัญหาที่หลายโรงแรมอาจไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเพราะมั่นใจในภาพลักษณ์ของโครงการ แต่จริงๆแล้วหากสามารถเติมเต็มในส่วนนี้ได้...
ปรับราคา

ปรับราคาห้องพักตามกลไกตลาด

ปรับราคา ห้องพัก ตามกลไกตลาดทำอย่างไร ปรับราคา ห้องพักโรงแรมรีสอร์ทให้เป็นไปตามกลไกตลาดในเรื่องดีมานด์และซัพพลาย มีวิธีการทำงานอย่างไร ทำไมจึงมีการพูดถ...
การตลาดโรงแรม

คุณทำการตลาดโรงแรมเพียงพอหรือยัง?

การตลาดโรงแรม - คุณคิดว่าคุณทำเพียงพอหรือยัง ? ไม่ว่าสถานะโรงแรมคุณจะเป็น เตรียมเปิดใหม่ หรือเพิ่งเปิดให้บริการ หรือเปิดให้บริการมาหลายปีแล้ว การหมั่นตร...
overbooked

Overbooking ป้องกันอย่าให้เกิดปัญหา

Overbooking ป้องกันอย่าให้เกิดปัญหา ปรากฎการณ์ที่คนโรงแรมไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือช่วงเวลาไหน แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือ Overbooking หรือ การท...
social engagement

Social Media Engagement โรงแรมเรียนรู้อย่างไร

โพสต์ไปเรื่อย ๆ แต่ไม่ได้มาดู insight data ว่าแต่ละโพสต์เป็นอย่างไร ได้ผลมากน้อยแค่ไหน แปลผลที่ได้รับว่าอย่างไร โรงแรมควรเรียนรู้...