Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

Sales & Marketing

ตามหาลูกค้าโรงแรมไปทางไหน

ตามหาลูกค้าโรงแรมเพื่อเพิ่มยอดจองห้องพักหลังโควิด จะทำอย่างไรให้ลูกค้าหาโรงแรมเจอ และเมื่อหาเจอแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้ลูกค้าจองตรง...

เปิดตลาดอีกครั้ง จับทางให้ถูก

เมื่อโรงแรมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแต่ไม่มีการปรับตัวหรืออกแบบการตลาดให้เข้ากับระยะการฟื้นฟูธุรกิจ ก็เท่ากับโรงแรมทำทุกอย่างเหมือนเดิม คงไปต่อลำบาก...

ร้านอาหาร ผ่อนคลาย ให้ได้ไปต่อ

ร้านอาหารเปิดได้ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่สอง แต่จะได้ไปต่อหรือเปล่านั้น เจ้าของร้านควรให้ความสำคัญในเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้สามารถไปต่อได้...