fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

Sales & Marketing

Lead Magnet for Hotel

Lead Magnet โรงแรมคุณ คืออะไร ?

การตลาดออนไลน์มีเครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน แต่มือใหม่ที่คลิกไวอาจติดกับดักฟังก์ชั่นที่เพิ่มเข้ามาทำให้ชีวิตง่ายขึ้น แต่คุณจะเสียเงินมากขึ้นโดยไม่จำเป็น...
onthebooks

On the books โรงแรมบริหารจัดการอย่างไร

รู้แต่ว่าโรงแรมมียอดจองกี่รูมไนท์ แต่ไม่รู้ว่าจะบริหารจัดการอย่างไร - นั่นไง ปัญหาการทำการตลาด การจัดโปรโมชั่นที่มุ่งแต่จะจัดว่าด้วยราคา แต่ไม่เข้าใจความหมาย...
ราคาห้องพัก

ราคาห้องพักโรงแรม กับ Rate Parity – ตอนที่ 1

การตั้งราคาห้องพักโรงแรมบนตลาดออนไลน์เป็นประเด็นที่ท้าทายกับความอ่อนไหวของลูกค้าและการเข้าใจโครงสร้างราคาของแต่ละผู้ให้บริการ...
จัดพอร์ตให้พร้อมเปิดประเทศ

จัดพอร์ต การตลาดโรงแรม พร้อมรับเปิดประเทศ

โรงแรมที่พักขนาดเล็กถึงขนาดกลางอาจไม่ได้จริงจังกับการจัดพอร์ตมากนัก แต่จะมุ่งไปที่อะไรก็ได้ขอให้มีลูกค้าเข้ามาพักเยอะ ๆ เป็นใช้ได้ แต่การบริหารจัดการในอนาคตจะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น มาดูเทคนิคการจัดพอร์ตการตลาดกัน...