fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

HOW TO

โซเชียลมีเดียโรงแรม

โซเชียลมีเดียโรงแรม ไปต่ออย่างไร

โซเชียลมีเดียโรงแรม โซเชียลมีเดียโรงแรม เรื่องสำคัญสำหรับโรงแรมต่อจากเรื่องทีมงาน ทีมให้บริการก็เห็นน่าจะไม่พ้นเรื่องช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงใ...

Hotel Tip(s) ตอน เช็คอินให้ประทับใจ

เช็คอินให้ประทับใจ เขาทำอย่างไรกัน หลายคนคงอยากทราบว่าโรงแรมจะฝึกทีมงานอย่างไรให้การเช็คอินราบรื่นและประทับใจลูกค้าตั้งแต่ก้าวแรก...

ตามหาเพจที่หน้าตาคล้ายเรา

ตามหาเพจที่คล้ายเราเพื่อจะได้รู้ว่าลูกค้ากำลังสนใจอะไรอยู่บ้าง แล้วปรับการตลาดออนไลน์หรือวิธีการสื่อสารให้เข้าถึงลูกค้า...

ตัดสินใจ…แล้วเดินต่อไป

เมื่อสถานการ์ณยืดเยื้อ การตัดสินใจของผู้นำเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ "เดินหน้า" ต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าไปในทิศทางใด...

โรงแรมทำอะไรช่วงปรับปรุงโรงแรม

คนโรงแรมทำอะไรช่วงปรับปรุงโรงแรม สำหรับโรงแรมที่เปิดให้บริการมากกว่า 10 ปีอาจเคยผ่านประสบการ์ณที่ต้องปิดโรงแรมบางส่วน หรือปิดทั้งหมดในช่วงโลว์ซีซั่นเพื่อปรับปร...