fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

Latest Article

hotelchecklist

เช็คลิสโรงแรม เตรียมงานไม่หลุด

เช็คลิสโรงแรม เตรียมงานไม่หลุด เริ่มนับถอยหลังกันแล้วสำหรับสถานประกอบการที่พักแรม ไม่ว่าจะเป็นบูติกโฮเต็ล ซิตี้โฮเต็ล โรงแรม รีสอร์ท...
กรณีตัวอย่าง

โรงแรมเล็กมีปัญหา-ปรับแก้อย่างเป็นระบบ

มีปัญหา โรงแรมเล็ก ควรแก้ไขอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แก้ไขแบบให้ผ่านไปที เมื่อตัดสินใจทำธุรกิจโรงแรมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ...
แคมเปญออนไลน์

โรงแรมใช้จ่ายกับเรื่องอะไรมากที่สุด

โรงแรมใช้จ่ายกับเรื่องอะไรมากที่สุดในการทำแคมเปญออนไลน์ การตลาดโรงแรม โดยเฉพาะการทำ แคมเปญออนไลน์ ในปัจจุบันมีช่องทางในการใช้จ่ายมาก...

Branding

SALES & MARKETING

กรณีตัวอย่าง

โรงแรมเล็กมีปัญหา-ปรับแก้อย่างเป็นระบบ

มีปัญหา โรงแรมเล็ก ควรแก้ไขอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แก้ไขแบบให้ผ่านไปที เมื่อตัดสินใจทำธุรกิจโรงแรมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ...

Survival Guide

hotelchecklist

เช็คลิสโรงแรม เตรียมงานไม่หลุด

เช็คลิสโรงแรม เตรียมงานไม่หลุด เริ่มนับถอยหลังกันแล้วสำหรับสถานประกอบการที่พักแรม ไม่ว่าจะเป็นบูติกโฮเต็ล ซิตี้โฮเต็ล โรงแรม รีสอร์ท...