fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

Latest Article

social engagement

Social Media Engagement โรงแรมเรียนรู้อย่างไร

โพสต์ไปเรื่อย ๆ แต่ไม่ได้มาดู insight data ว่าแต่ละโพสต์เป็นอย่างไร ได้ผลมากน้อยแค่ไหน แปลผลที่ได้รับว่าอย่างไร โรงแรมควรเรียนรู้...

Branding

SALES & MARKETING

social engagement

Social Media Engagement โรงแรมเรียนรู้อย่างไร

โพสต์ไปเรื่อย ๆ แต่ไม่ได้มาดู insight data ว่าแต่ละโพสต์เป็นอย่างไร ได้ผลมากน้อยแค่ไหน แปลผลที่ได้รับว่าอย่างไร โรงแรมควรเรียนรู้...

Survival Guide

ฝึกอบรมทีมโรงแรม

ฝึกอบรมทีมโรงแรม – คุณกำลังมองหาอะไร ?

ฝึกอบรมทีมโรงแรม คุณกำลังมองหาอะไรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหาร หรือเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมบริการ ลองมองอีกมุมเพื่อการบริหารโรงแรม...