fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

journey

อย่าปล่อยให้ “โอกาส” หลุดมือ

เมื่อโอกาสอยู่ตรงหน้า แต่โรงแรมที่พักกลับปล่อยให้หลุดมือไป คำว่า Customer Journey จึงเป็นเพียงแค่คำนิยมตามยุคสมัยที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์...