Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

Amornpan Somsawasdi

Hotel Tip(s) ตอน เช็คอินให้ประทับใจ

เช็คอินให้ประทับใจ เขาทำอย่างไรกัน หลายคนคงอยากทราบว่าโรงแรมจะฝึกทีมงานอย่างไรให้การเช็คอินราบรื่นและประทับใจลูกค้าตั้งแต่ก้าวแรก...
hotel morning brief

Hotel tip(s) ตอน Morning Brief ให้เป็น

โรงแรมจะทำให้มอนิ่งบรีฟมีประสิทธิภาพ สั้น และกระชับได้อย่างไร เพื่อให้การบริหารโรงแรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทีมให้บริการทำงานราบรื่นขึ้น...

ตามหาลูกค้าโรงแรมไปทางไหน

ตามหาลูกค้าโรงแรมเพื่อเพิ่มยอดจองห้องพักหลังโควิด จะทำอย่างไรให้ลูกค้าหาโรงแรมเจอ และเมื่อหาเจอแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้ลูกค้าจองตรง...

“อย่าหวังน้ำบ่อหน้า” แล้วโรงแรมจะไปต่ออย่างไร

เมื่อผู้ว่าททท.กล่าวว่า "อย่าหวังน้ำบ่อหน้า......." จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ธุรกิจเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายๆคนพอได้อ่านข่าว หรือได้ฟังก็ถึงกับนั่งพัก ...

Amornpan Somsawasdi

A specialist for small hotels from concept to operation. A Brand consultant for small hotels to ensure that your individual hotels will be growing with good branding. A coach to lead and guide you a practical method in executing sales and marketing as well as provide a good training for your operational service team.