Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

Amornpan Somsawasdi

ร้านอาหาร ผ่อนคลาย ให้ได้ไปต่อ

ร้านอาหารเปิดได้ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่สอง แต่จะได้ไปต่อหรือเปล่านั้น เจ้าของร้านควรให้ความสำคัญในเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้สามารถไปต่อได้...

ตามหาเพจที่หน้าตาคล้ายเรา

ตามหาเพจที่คล้ายเราเพื่อจะได้รู้ว่าลูกค้ากำลังสนใจอะไรอยู่บ้าง แล้วปรับการตลาดออนไลน์หรือวิธีการสื่อสารให้เข้าถึงลูกค้า...

หาต้นทุนห้องพัก บริหารโรงแรมให้เป็น

รู้ได้อย่างไรว่สโรงแรมแต่ละห้องมีต้นทุนเท่ากับเท่าไหร่ คุณเคยนั่งคำนวณค่าใช้จ่ายหรือเปล่า ถ้ายัง ไปลองคำนวณกัน...

โรงแรมจะทำอย่างไร ? เมื่อการตลาดไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้

นักการตลาดจะทำอย่างไรเมื่อแผนการตลาดไม่สามารถทำล่วงหน้าได้อย่างที่เคยเป็น ? เมื่อสภาพตลาดปัจจุบันไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลย เพราะมีปัจจัยที่ไม่มีใครสามารถควบค...

Amornpan Somsawasdi

A specialist for small hotels from concept to operation. A Brand consultant for small hotels to ensure that your individual hotels will be growing with good branding. A coach to lead and guide you a practical method in executing sales and marketing as well as provide a good training for your operational service team.