fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

howto

overbooked

Overbooking ป้องกันอย่าให้เกิดปัญหา

Overbooking ป้องกันอย่าให้เกิดปัญหา ปรากฎการณ์ที่คนโรงแรมไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือช่วงเวลาไหน แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือ Overbooking หรือ การท...
จัดการ เรียงลำดับงาน

โรงแรมจัดการอย่างไร – สำคัญ เร่งด่วน และยาก

จัดการสิ่งเหล่านี้อย่างไร โรงแรม จัดการ อย่างไร - สำคัญ เร่งด่วน และยาก เมื่อมีหลายงาน หลายกิจกรรมภายในโรงแรมที่ต้อง จัดการ ให้เสร็จเรียบร้อยในเวลาใกล้เค...
จัดพอร์ตให้พร้อมเปิดประเทศ

จัดพอร์ต การตลาดโรงแรม พร้อมรับเปิดประเทศ

โรงแรมที่พักขนาดเล็กถึงขนาดกลางอาจไม่ได้จริงจังกับการจัดพอร์ตมากนัก แต่จะมุ่งไปที่อะไรก็ได้ขอให้มีลูกค้าเข้ามาพักเยอะ ๆ เป็นใช้ได้ แต่การบริหารจัดการในอนาคตจะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น มาดูเทคนิคการจัดพอร์ตการตลาดกัน...