fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

Online Marketing

เปิดตลาดอีกครั้ง จับทางให้ถูก

เมื่อโรงแรมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแต่ไม่มีการปรับตัวหรืออกแบบการตลาดให้เข้ากับระยะการฟื้นฟูธุรกิจ ก็เท่ากับโรงแรมทำทุกอย่างเหมือนเดิม คงไปต่อลำบาก...

ตามหาเพจที่หน้าตาคล้ายเรา

ตามหาเพจที่คล้ายเราเพื่อจะได้รู้ว่าลูกค้ากำลังสนใจอะไรอยู่บ้าง แล้วปรับการตลาดออนไลน์หรือวิธีการสื่อสารให้เข้าถึงลูกค้า...