fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

Survival Guide

Explicit vs Implicit cost for hotel

Explicit vs Implicit Cost – โรงแรมควรรู้

ค่าใช้จ่ายที่โรงแรมมักมองข้าม โรงแรมควรรู้ Explicit vs Implicit Cost เจ้าของโรงแรมรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารจัดการธุรกิจด้วยตนเอง และเลือกที่จะสรรหาทีมโอเ...
ทิศทางการเติบโตของจังหวัดท่องเที่ยว

ทิศทาง การเติบโตของจังหวัดท่องเที่ยว

ทิศทางการเติบโตของจังหวัดท่องเที่ยว ทิศทาง การเติบโตของจังหวัดท่องเที่ยว - จะไปทางไหน ใครกำหนด แต่ละโรงแรมมีเป้าหมายในการเติบโตแตกต่างกัน แต่บน ทิศทาง ท...