fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

postengagement

social engagement

Social Media Engagement โรงแรมเรียนรู้อย่างไร

โพสต์ไปเรื่อย ๆ แต่ไม่ได้มาดู insight data ว่าแต่ละโพสต์เป็นอย่างไร ได้ผลมากน้อยแค่ไหน แปลผลที่ได้รับว่าอย่างไร โรงแรมควรเรียนรู้...