Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

การตลาดโรงแรม

โรงแรม “ลงมือทำ” ไม่ต้องรอ

ลงมือทำ ไม่ต้องรอ เวลาผ่านมาเกือบ 3 เดือนเราพอเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าในอีก 9 เดือนที่เหลือเราควรจะทำอย่างไรกับโรงแรมที่พักของเรา หลายคนยังตกอยู่ในภาวะ "หาคนผิด...

บริหารการขายห้องพัก – ข้อควรระวัง

เราจะตามหาตัวจริงของทีมรับจ้างบริหารการขายและการตลาดสำหรับโรงแรมได้อย่างไร ลองอ่านข้อคิดและข้อสังเกตจากบทความนี้กันได้เลยค่ะ...