fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

thethinkwise

ค่าไฟฟ้า แพงขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นจริงหรือ?

ค่าไฟฟ้า ในยุโรปที่ปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จะเป็นปัจจัยให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาบ้านเรามากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายหรือไม่...
ราคาห้องพัก

ราคาห้องพักโรงแรม กับ Rate Parity – ตอนที่ 1

การตั้งราคาห้องพักโรงแรมบนตลาดออนไลน์เป็นประเด็นที่ท้าทายกับความอ่อนไหวของลูกค้าและการเข้าใจโครงสร้างราคาของแต่ละผู้ให้บริการ...
Explicit vs Implicit cost for hotel

Explicit vs Implicit Cost – โรงแรมควรรู้

ค่าใช้จ่ายที่โรงแรมมักมองข้าม โรงแรมควรรู้ Explicit vs Implicit Cost เจ้าของโรงแรมรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารจัดการธุรกิจด้วยตนเอง และเลือกที่จะสรรหาทีมโอเ...
ทิศทางการเติบโตของจังหวัดท่องเที่ยว

ทิศทาง การเติบโตของจังหวัดท่องเที่ยว

ทิศทางการเติบโตของจังหวัดท่องเที่ยว ทิศทาง การเติบโตของจังหวัดท่องเที่ยว - จะไปทางไหน ใครกำหนด แต่ละโรงแรมมีเป้าหมายในการเติบโตแตกต่างกัน แต่บน ทิศทาง ท...