fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

ตลาดจีน

นักท่องเที่ยวจีน

ตลาดนักท่องเที่ยวจีน – ประเทศไทยอันดับหนึ่ง

ประเทศไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนในปี 2566 กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจากผลสำรวจล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นอย่างไร...