fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

รู้จักโรงแรมคุณก่อน

Contribution Margin – โรงแรมควรทำความเข้าใจ

บริหารโรงแรมให้เป็น ทำความรู้จัก Contribution Margin ก่อน ตัวเลขนี้บอกอะไร และจะช่วยคุณวางกลยุทธ์ในการบริหารโรงแรมให้รอดได้อย่างไร...