fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

ศัพท์โรงแรม

onthebooks

On the books โรงแรมบริหารจัดการอย่างไร

รู้แต่ว่าโรงแรมมียอดจองกี่รูมไนท์ แต่ไม่รู้ว่าจะบริหารจัดการอย่างไร - นั่นไง ปัญหาการทำการตลาด การจัดโปรโมชั่นที่มุ่งแต่จะจัดว่าด้วยราคา แต่ไม่เข้าใจความหมาย...