fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

ตั้งราคาขายห้องพัก

ราคาห้องพัก

ราคาห้องพักโรงแรม กับ Rate Parity – ตอนที่ 1

การตั้งราคาห้องพักโรงแรมบนตลาดออนไลน์เป็นประเด็นที่ท้าทายกับความอ่อนไหวของลูกค้าและการเข้าใจโครงสร้างราคาของแต่ละผู้ให้บริการ...