Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

hostel

จะทำอย่างไรกับพวกบ้าถ่ายรูปแบบไม่เกรงใจดี?

มีคำถามเข้ามาแบบถี่ ๆ มากขึ้นว่า จะทำอย่างไรกับพฤติกรรมของลูกค้าที่คลั่งไคล้การถ่ายรูปดี ? น่าแปลกใจพอสมควร แต่ในขณะเดียวกัน ก็เห็นด้วยว่า บางครั้งพฤติกรรมของล...

สร้างแบรนด์ให้โรงแรม

ความจำเป็นและความสำคัญของการสร้างแบรนด์สำหรับโรงแรมนั้น จริงๆอยู่ที่ความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจที่เป็นโจทย์ตั้งต้นของเจ้าของโครงการ ขั้นตอนการทำงานของ...