fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

บริหารห้องพักโรงแรม

overbooked

Overbooking ป้องกันอย่าให้เกิดปัญหา

Overbooking ป้องกันอย่าให้เกิดปัญหา ปรากฎการณ์ที่คนโรงแรมไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือช่วงเวลาไหน แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือ Overbooking หรือ การท...