fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

อยากทำโรงแรม

โรงแรมกับความอยู่รอด

โรงแรมกับความอยู่รอด เมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านตอนที่จะเริ่มสร้างประโยคที่จะทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมตระหนักถึงความสำคัญในการทำโรงแรมให้ไปรอด จึงใช้คำว่า #ทางรอดโรงแ...
สินเชื่อโรงแรม

คุยกับธนาคารให้รู้เรื่อง…โรงแรมต้องทำอย่างไร

คุยกับธนาคารให้รู้เรื่อง...โรงแรมต้องทำอย่างไร ? เมื่อโรงแรมเลือกที่จะเดินทางต่อ หรือใครที่คิดจะทำโรงแรมใหม่ และต้องการปรึกษาธนาคารเพื่อขอเงินกู้หรือใช้...

สร้างความประทับใจในวันที่ลูกค้าเช็คเอ้าท์ เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน แต่มักเป็นจุดที่โรงแรมมักละเลย...

ทัศนคติผู้บริหาร กับ เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย : ผลกระทบต่อทีมงาน

สำนวนอังกฤษที่ใช้เตือนใจสำหรับคนที่มักจะคิดเล็กคิดน้อยกับรายจ่ายจำนวนไม่มาก แต่กับรายจ่ายจำนวนมหาศาลกลับใช้จ่ายได้ เช่น มีเงินซื้อรถใหม่คนละหลายล้าน แต่กลับเร...