fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

สู้ภัยโควิด19

Hotel service with care

บริการโรงแรมท่ามกลางโควิด-19

ให้บริการด้วยความห่วงใย ให้บริการด้วยความห่วงใย ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อ ณ วันนี้ 985 คน และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากยังมีการเคลื่อนที่ของคนไปมาข้ามจัง...

โรงแรม “ลงมือทำ” ไม่ต้องรอ

ลงมือทำ ไม่ต้องรอ เวลาผ่านมาเกือบ 3 เดือนเราพอเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าในอีก 9 เดือนที่เหลือเราควรจะทำอย่างไรกับโรงแรมที่พักของเรา หลายคนยังตกอยู่ในภาวะ "หาคนผิด...