Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

ทางรอดโรงแรม

ตัดสินใจ…แล้วเดินต่อไป

เมื่อสถานการ์ณยืดเยื้อ การตัดสินใจของผู้นำเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ "เดินหน้า" ต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าไปในทิศทางใด...

ทางรอดโรงแรม เพื่อเตรียมไปต่อ

ในช่วงวิกฤตการท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามแผน ซ้ำยังมีไวรัสโควิด19 มากระหน่ำทั่วโลก โรงแรมจะปรับตัวอย่างไรให้เตรียมพร้อมที่จะไปต่อ...

สร้างความประทับใจในวันที่ลูกค้าเช็คเอ้าท์ เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน แต่มักเป็นจุดที่โรงแรมมักละเลย...