fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

ปรับแผน

ทางรอดโรงแรม เพื่อเตรียมไปต่อ

ในช่วงวิกฤตการท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามแผน ซ้ำยังมีไวรัสโควิด19 มากระหน่ำทั่วโลก โรงแรมจะปรับตัวอย่างไรให้เตรียมพร้อมที่จะไปต่อ...