fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

รู้ให้จริงทำให้เป็นเรื่องโรงแรม

hotel morning brief

Hotel tip(s) ตอน Morning Brief ให้เป็น

โรงแรมจะทำให้มอนิ่งบรีฟมีประสิทธิภาพ สั้น และกระชับได้อย่างไร เพื่อให้การบริหารโรงแรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทีมให้บริการทำงานราบรื่นขึ้น...

ตามหาลูกค้าโรงแรมไปทางไหน

ตามหาลูกค้าโรงแรมเพื่อเพิ่มยอดจองห้องพักหลังโควิด จะทำอย่างไรให้ลูกค้าหาโรงแรมเจอ และเมื่อหาเจอแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้ลูกค้าจองตรง...

เปิดตลาดอีกครั้ง จับทางให้ถูก

เมื่อโรงแรมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแต่ไม่มีการปรับตัวหรืออกแบบการตลาดให้เข้ากับระยะการฟื้นฟูธุรกิจ ก็เท่ากับโรงแรมทำทุกอย่างเหมือนเดิม คงไปต่อลำบาก...