fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

ตัดสินใจแล้วไปต่อ

ตัดสินใจ…แล้วเดินต่อไป

เมื่อสถานการ์ณยืดเยื้อ การตัดสินใจของผู้นำเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ "เดินหน้า" ต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าไปในทิศทางใด...