fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

ทีมโรงแรม

โรงแรม กับการสร้างทีม(อีกครั้ง)

เมื่อโรงแรมต้องกลับมาเปิดอีกครั้ง จะรับทีมงานอย่างไร มีข้อควรระวังอะไรบ้าง โรงแรมใหม่เตรียมเปิดก็นำไปปรับใช้ได้เช่นกัน...
สร้างทีมฟร้อนท์ออฟฟิศ

โรงแรมควรรู้ สร้างทีมหน้าฟร้อนท์ให้แกร่ง

จุดเริ่มต้นการให้บริการของทุกโรงแรมเมื่อลูกค้าเดินทางมาเช็คอิน แน่นอนว่าทีมหน้าบ้าน หรือทีมฟร้อนท์ออฟฟิศที่ไม่ว่าโครงสร้างทีมงานของโรงแรมคุณจะแบ่งอย่างไร แ...