fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

หลังโควิด

โรงแรมเล็ก – เปิดใหม่ ไม่ต้องพึ่งใคร

เรื่องเตรียมตัวเปิดโรงแรม(อีกครั้ง) เรามานำเสนอกันค่อนข้างบ่อยครั้ง เนื่องจากสำหรับโรงแรมที่พักขนาดเล็กถึงขนาดกลางแล้วยังคงมีประเด็นที่บางแห่งอาจต้องการควา...

ร้านอาหาร ผ่อนคลาย ให้ได้ไปต่อ

ร้านอาหารเปิดได้ตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่สอง แต่จะได้ไปต่อหรือเปล่านั้น เจ้าของร้านควรให้ความสำคัญในเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้สามารถไปต่อได้...