fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

branding

เลือกบล๊อกเกอร์ (Blogger)ให้ตรงกลุ่ม

Blogger ได้แก่คนที่ชื่นชอบการเขียน การถ่ายภาพ การเล่าเรื่อง ถ่ายทอดประสบการ์ณที่ตนเองได้รับไปยังบุคคลอื่น เป็นการแบ่งปันในสังคมเราอีกแบบหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันกลา...

สร้างแบรนด์ให้โรงแรม

ความจำเป็นและความสำคัญของการสร้างแบรนด์สำหรับโรงแรมนั้น จริงๆอยู่ที่ความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจที่เป็นโจทย์ตั้งต้นของเจ้าของโครงการ ขั้นตอนการทำงานของ...