fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

จากฟอรั่มใน ITB Asia ซึ่งเป็นงาน Trade Show สำหรับชาวโรงแรมที่หลายๆ คนคุ้นเคย ในช่วงนี้ที่งานต้องยกเลิกไป แต่ทาง ITB Asia ก็ยังมีการพูดคุยแบ่งปันไอเดียต่าง ๆ และแบ่งปันส่งให้คนที่สนใจทางอีเมล์ วันนี้เห็นมีหัวข้อที่น่าสนใจเพราะเขารวบรวมไอเดียที่คนโรงแรมมาร่วมแชร์กันว่าเราควรจะพลิกฟื้นโรงแรมอย่างไร ควรจะทำแผนรองรับการฟื้นฟูธุรกิจอย่างไร  เรามาค่อย ๆ ไล่เรียงดูกันว่าเขาหยิบประเด็นอะไรขึ้นมาพิจารณาบ้าง

ในเรื่องนี้มีการแบ่งออกเป็น 2ส่วน ได้แก่

 • Survival & Planning for Recoveryหรือมาตรการที่จะทำให้ธุรกิจไปรอด และแผนการฟื้นฟูธุรกิจ
 • ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดออนไลน์

มาฟังในส่วนแรกกันว่าในโหมดพาโรงแรมไปให้รอดและฟื้นฟูธุรกิจนั้น ควรจะให้ความสำคัญใน 4ประเด็น คือ

 1. ปรับกลยุทธ์ด้านการขาย โดยให้ความสำคัญกับงบประมาณและการประมาณการรายได้ให้มีความเหมาะสมและสัมพันธ์กัน โดยหลีกเลี่ยงการลดราคาแบบชนิดที่ว่า “กวาดไปทุกตลาด” เพราะนั่นจะทำให้คุณค่าของห้องพักและบริการของคุณลดต่ำลง โดยเขาใช้คำว่า “bring down the value of your product/service”
 2. ให้ความสำคัญเรื่อง “วิธีการเข้าถึงตลาด” หรือ Marketing Approach คือก่อนจะใช้เงินในการสร้างแคมเปญการตลาดอะไร ขอให้คิดให้ถี่ถ้วน ไตร่ตรองให้ดีก่อน ให้คิดให้ดีเพราะแต่ละบาทมีค่า เพราะฉะนั้นควรจะเริ่มจากกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่แล้วก่อนว่าเราจะรักษาลูกค้ากลุ่มนี้ให้อยู่กับเราต่อไปได้อย่างไร ทำอย่างไรให้ลูกค้ากลุ่มนี้นึกถึงโรงแรมเราแม้ในช่วงเวลาท่ามกลางวิกฤติที่เราเผชิญอยู่ แล้วค่อย ๆ พัฒนากิจกรรมทางการตลาดที่จะสามารถสร้างกระแสรายได้ที่เน้นการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า
 3. เน้นเรื่องกระชับความสัมพันธ์ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงนักลงทุน โดยการแบ่งปันและนำเสนอแผนงานของคุณพร้อมแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการทำงานตามแผน แม้จะเป็นความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในช่วงวิกฤติก็ควรจะแบ่งปัน หรือสื่อสารถึงกันเพื่อให้ทุกคนรับทราบว่าโรงแรมคุณกำลังทำอะไร และกำลังจะทำอะไร
 4. สร้างพอร์ตโฟลิโลการตลาดให้มีความสมดุล จัดกลุ่มแบ่งกลุ่มในแต่ละช่องทางการตลาด ช่องทางการขายให้ดี เพราะเป้าหมายระยะยาวในการทำโรงแรมก็คือการสร้างผลกำไร เพราะฉะนั้นเรื่องการจัดพอร์ตโรงแรมเป็นเรื่องสำคัญ

สำหรับส่วนที่สอง– Shift your business online นั้น ในปัจจุบันการทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์นั้นไม่มีขอบเขต ไม่มีข้อจำกัด เราสามารถติดต่อคนทั้งโลกได้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหน ดังนั้นเมื่อข้อกำหนดห้ามบิน ห้ามเดินทางถูกยกเลิกหลังจากโควิด19จบลง มีอยู่ 5-6 ด้านที่ควรพิจารณา

 1. สอบถามลูกค้าแต่ละกลุ่มว่าเขาคาดหวังอะไรหลังจากโควิด19จบลง เพื่อจะได้มาวางแผนและออกแบบการให้บริการ หรือสร้างแพ็คเกจใหม่ๆ พร้อมเงื่อนไขที่ตอบโจทย์ รวมไปถึงปรับปรุงที่พัก สร้างความประทับใจให้ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า
 2. วิเคราะห์และคาดการ์ณแนวโน้มในอนาคต ซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่บริษัทนำเที่ยวทั่วโลกกำลังค้นหาข้อมูลเหล่านี้อยู่ว่า หลังโควิด19ตลาดและลูกค้าจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างไร (ข้อนี้อาจย้อนกลับไปฟัง EP3ของเราได้นะคะ)
 3. มองหาโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพราะอาจมีความต้องการแบบใหม่ ๆของลูกค้า หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้าอาจสร้างดีมานด์ใหม่ๆในตลาด ซึ่งในข้อนี้รวมไปถึงการร่วมมือทางการตลาดกับธุรกิจใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ
 4. เตรียมพร้อมที่จะรองรับตลาดใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างและขยายCustomer Pool ให้กว้างขึ้น
 5. รักษาช่องทางด้านการขายและโปรโมชั่นกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยการสื่อสารที่ดี และอบอุ่นในช่วงวิกฤติตลอดเวลา ข้อนี้สำคัญ หลายโรงแรมมองว่าก็โรงแรมปิดแล้วจะให้โพสอะไรล่ะ ขอให้กลับไปทบทวนใหม่นะคะ
 6. ลองวาดภาพโมเดลธุรกิจ และโมเดลการปฏิบัติงานใหม่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พยายามมองหาโซลูชั่นในอนาคตให้กับโรงแรมของคุณ เพราะการที่โรงแรมไหนจะไปต่อได้ และไปรอด ขึ้นอยู่กับคุณมองภาพนี้ออก และลงมือทำก่อนคนอื่น เพราะนั่นเท่ากับว่าคุณจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนอื่น เมื่อโควิด19ผ่านไป

ลองกลับไปทบทวนและนำประเด็นต่างๆไปปรับใช้ให้เหมาะกับโรงแรมของคุณนะคะ คำแนะนำและไอเดียจากแหล่งต่าง ๆ อาจไม่ได้เหมาะกับโรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง แต่เป็นข้อมูลในภาพรวมซึ่งแน่นอนว่าการตลาดและการขายของทุกโรงแรมเป็นเรื่องสำคัญ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองในระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

EP4 – thethinkwise

ติดตามฟัง EP4 ว่าด้วยเรื่องเตรียมฟื้นฟู

การตลาดโรงแรมได้ที่นี่ค่ะ