fbpx

Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

บริหารโรงแรม

จัดการ เรียงลำดับงาน

โรงแรมจัดการอย่างไร – สำคัญ เร่งด่วน และยาก

จัดการสิ่งเหล่านี้อย่างไร โรงแรม จัดการ อย่างไร - สำคัญ เร่งด่วน และยาก เมื่อมีหลายงาน หลายกิจกรรมภายในโรงแรมที่ต้อง จัดการ ให้เสร็จเรียบร้อยในเวลาใกล้เค...
การตลาดโรงแรม

ทำการตลาดโรงแรม 4.0 ให้ดีก่อน

การตลาดโรงแรม 4.0 ทำให้ดีก่อน อย่าเพิ่งรีบกระโดดทำตามคนอื่นที่ก้าวไป 5.0 กัน ตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าลูกค้าคือใคร แล้วกลับมาทำ 5A ให้ผ่านก่อน...

ค่าไฟฟ้า แพงขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นจริงหรือ?

ค่าไฟฟ้า ในยุโรปที่ปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จะเป็นปัจจัยให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาบ้านเรามากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายหรือไม่...