Hotel Consulting

รู้ให้จริง ทำให้เป็น เรื่องโรงแรม

บริหารโรงแรม

Hotel Tip(s) ตอน เช็คอินให้ประทับใจ

เช็คอินให้ประทับใจ เขาทำอย่างไรกัน หลายคนคงอยากทราบว่าโรงแรมจะฝึกทีมงานอย่างไรให้การเช็คอินราบรื่นและประทับใจลูกค้าตั้งแต่ก้าวแรก...
hotel morning brief

Hotel tip(s) ตอน Morning Brief ให้เป็น

โรงแรมจะทำให้มอนิ่งบรีฟมีประสิทธิภาพ สั้น และกระชับได้อย่างไร เพื่อให้การบริหารโรงแรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทีมให้บริการทำงานราบรื่นขึ้น...

ตัดสินใจ…แล้วเดินต่อไป

เมื่อสถานการ์ณยืดเยื้อ การตัดสินใจของผู้นำเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ "เดินหน้า" ต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าไปในทิศทางใด...

โรงแรมทำอะไรช่วงปรับปรุงโรงแรม

คนโรงแรมทำอะไรช่วงปรับปรุงโรงแรม สำหรับโรงแรมที่เปิดให้บริการมากกว่า 10 ปีอาจเคยผ่านประสบการ์ณที่ต้องปิดโรงแรมบางส่วน หรือปิดทั้งหมดในช่วงโลว์ซีซั่นเพื่อปรับปร...

โรงแรม “ลงมือทำ” ไม่ต้องรอ

ลงมือทำ ไม่ต้องรอ เวลาผ่านมาเกือบ 3 เดือนเราพอเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าในอีก 9 เดือนที่เหลือเราควรจะทำอย่างไรกับโรงแรมที่พักของเรา หลายคนยังตกอยู่ในภาวะ "หาคนผิด...